11-01-2018

Nijjoarsvezide weer een succes

MARUM – Op 11 januari werd de inmiddels traditionele nijjoarsvezide georganiseerd door het bestuur van onze vereniging. Onderstaand verslag beschrijft de gezelligheid die dit ieder jaar weer met zich meebrengt.

De nijjoarsveziede van onze vereniging op 11 januari werd goed bezocht. Na de inloop, met koffie/thee en rolletjes, was er een welkomstwoord van voorzitter Koos Vos. Hij noemde enkele activiteiten van de vereniging in het afgelopen jaar.
Zo is de vorming van de nieuwe website afgerond, de werkgroep ‘Kerkhof Marum-West’ werkt hard aan een behoud- en restauratie programma en we hebben zitting in de Werkgroep Dallandschap Oude Riet. Deze werkgroep probeert het voor elkaar te boksen dat de Landschaps- en Cultuurhistorie van gezamenlijk Westerkwartier zichtbaar wordt en beschermd en behouden blijft. Met verschillende besturen en commissies in het Westerkwartier voeren we regelmatig overleg om een en ander voor elkaar te krijgen.
Ook is er, samen met de Stichting Kwartiermakers, een wapen ontworpen voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Het ontwerp is inmiddels ingediend bij De Hoge Raad der Adel, maar dat is natuurlijk nog geen garantie voor erkenning.
Het bestuur van de Heemkundekring wordt uitgebreid met Wouter van Schaik uit Noordwijk. Hij reageerde op de vraag naar een bestuur aanvulling.  Wouter heeft een restauratie atelier in Noordwijk en is zeer geïnteresseerd in de regionale historie. Het bestuur is erg content met het nieuwe bestuurslid. Tijdens de ledenvergadering zal Wouter worden voorgesteld  als kandidaat voor het bestuur.
Het komend jaar wordt voor onze regio heel bijzonder. Per 1 januari 2019 zal de Gemeente Westerkwartier een feit zijn. Historisch gezien worden Vredewold Wester- en Oosterdeel dan weer samengevoegd. Het landsdeel Middag komt, net  als in 1594, opnieuw binnen onze grenzen te liggen.
De gemeente heeft Koos Vos gevraagd een werkgroep samen te stellen om het afscheidsjaar van de gemeente te organiseren. Samen met vertegenwoordigers uit alle dorpen wordt gewerkt aan een afscheidsboek, een kinderactiviteit en een groot afscheidsfeest!.

Na deze woorden was er een korte pauze en daarna kwamen Thomasvear en Pieternel  aan de beurt om met ons de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door te nemen.

Al drie eeuwen is de Nieuwjaarswensch van Thomasvaer en Pieternel een onderdeel van de vaste Gijsbreght-traditie in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Nadat Vondels Gijsbreght van Aemstel op nieuwjaarsdag was gespeeld, werd het korte, kluchtige stuk De bruiloft van Kloris en Roosje opgevoerd. Hierin bespreekt het echtpaar Thomasvaer en Pieternel het afgelopen jaar. Deze tekst werd meestal voor de gelegenheid geschreven om de lotgevallen van het afgelopen jaar nog eens in herinnering te brengen. Het was daarmee een voorloper van de huidige oudejaarsconference.

Velen hebben deze traditie tijdens het Nieuwjaarwensen overgenomen, zo ook Heemkundekring Vredewold – West! Onze Thomasvear en Pieternel hebben weer een prachtige terugblik samengesteld. Er kwam van alles voorbij:  een nieuw bestuurslid voor de Heemkundekring, de schatkamer van de website, de gemeente Westerkwartier, de  nieuwe fietspaden binnen de gemeente, te veel om allemaal te benoemen.
Alle lof voor Henk Wierenga en Aafke Hoek, die een prachtig stuk opvoerden en natuurlijk alles op rijm!

Na dit optreden kan volgens voorzitter Vos het ‘staingoud van toavel’. Het bestuur probeert voor de ‘nazit’ meestal een ouderwets hapje en drankje te presenteren. Deze keer is het Fladderak met Citroen-
Brandewijn en Janko Bos van de Heerlijkheid had Spekkendikken voor het gezelschap gebakken.

Voor velen zijn de Fladderak en de Spekkendikken nieuw en er wordt graag even van geproefd. Van de gelegenheid om gezellig wat bij te praten wordt goed gebruik gemaakt. Het bestuur kan tevreden terugzien op deze avond. Menigeen is nu al benieuwd wat er volgend jaar weer gepresenteerd en uitgeschonken zal gaan worden!

… en het bleef nog lang onrustig!