Ook de Heemkundekring Vredewold-West ontkomt niet aan de AVG. Het bestuur heeft dan ook voorafgaand aan het verstrijken van de termijn van 25 mei 2018 met vereende krachten een privacyverklaring opgesteld, welke voldoet aan deze nieuwe Europese richtlijnen.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten.

(Klik op het pdf-icoon voor de privacyverklaring van onze vereniging)