Informatieavond nieuwbouwplannen Pierswijk

Hierbij een kort verslag van de informatieavond over de nieuwbouw op het Synwood terrein.
Veel leden van de HVW waren daarbij aanwezig. Er werden vooral kritische vragen gesteld.
De toegelichte plannen zijn nog geen besluiten, maar men wil binnen afzienbare tijd bouwen.
We kunnen de gegeven informatie als volgt samenvatten:

1.   Men wil de dijk tussen de Kruisweg en het Malijkse Pad volledig verwijderen.
2.   Hier komt geen voetpad voor in de plaats.
3.   Het bovendeel van de Pierswijk wordt gedempt, de voetbrug verdwijnt.
4.   Er wordt tot tegen de Pierswijk gebouwd.
5.   Er komen met name geschakelde woningen in de wijk.
6.   In de wijk is geen ruimte voor een vijver als herinnering aan de haven.
7.   Doorgaand verkeer gaat langs de Alberdaheerd-wijken, dit geldt ook voor de huidige aanwonenden van de Pierswijk.
8.   De kans is aanwezig dat het Malijkse Pad de toegangsweg wordt voor de nieuwe woonwijk Synwood en voor aanwonenden van de Pierswijk
9.   Met enkele kleine planaanpassingen kan het karakter van deze omgeving echter eenvoudig behouden blijven!
Samengevat: er is helaas op geen enkele manier nagedacht over bescherming van of compensatie voor natuur en cultuurhistorie in dit buitengebied; noch door de projectontwikkelaar noch door onze gemeente.

N.B.:
Het bestuur van de HVW is zeker niet tegen bouwplannen in dit gebied.
Het is echter zeer kritisch over de wijze waarop dit plaats gaat vinden.
Het zal de voortgang nauwgezet volgen en waar nodig reageren.