09-09-2017

Ambitieus plan voor oude rivier in nieuwe gemeente Westerkwartier

bron: ditiswesterkwartier.nl

MARUM – De Oude Riet is de naam van de eeuwenoude rivier die in Marum begint en via Boerakker, Enumatil, Noordhorn via het huidige Kommerzijlsterriet uitmondt in het Reitdiep. Laat dit nu net van begin tot eind de nieuwe gemeente Westerkwartier doorkruisen. Een mooie gelegenheid om het landschap rond het Oude Rietdal in de kijker te zetten. Voorzitter Koos Vos van de Heemkundekring Vredewold-West schreef het ‘Plan Dallandschap Oude Riet’, dat zaterdag  9 september 2017 werd gepresenteerd.

Het plan geeft de aanzet tot het maken van vele plannetjes rond het Oude Rietdallandschap. Eén plan werd zaterdag al uitgevoerd: de opening van het wandelpad Marumer Lage, dat bij de Romaanse kerk begint.
Dat gebeurde door vertegenwoordigers van de vier Westerkwartier gemeenten en het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest. Ook waren er vertegenwoordigers van  Staatsbosbeheer en de IVN aanwezig.
En inderdaad, zoals het een wandelpad in het beekdal betaamt: hartstikke zompig. Zo zompig dat burgemeester Berend Hoekstra uit Leek zich na de openingshandeling op de rug van boswachter Nico Boele uit het water van de Marumer Lage liet tillen.

De Oude Riet begint bij Trimunt, ten westen van Marum. Van hieruit trokken mensen zo rond het jaar 700 langs de rivier om zich her en der te vestigen. Dat gebeurde ook aan de ander kant vanuit Oldehove waar de zee de rivier binnenstroomde. De Oude Riet is nog goed in het landschap zichtbaar, hoewel niet meer helemaal als water. Bij Enumatil ontstond door eb en vloed een kleirug, die als zodanig nog herkenbaar is.

Vos: “Zowel landschappelijk als ook cultuurhistorisch is de rivier een belangrijk ijkpunt. Voor de nieuwe gemeente Westerkwartier is het letterlijk de verbindingslijn. Rondom de rivier werd het land ontgonnen en verkaveld. Daar heeft het Westerkwartier zijn coulisselandschap aan te danken. In het noorden was het niet nodig om de kavels met bomen af te scheiden. Daar dienden de geulen, tochtsloten en prielen als natuurlijke grens. Met als gevolg het wijde en open Wierdelandschap. Esdorpen, wierdendorpen, houtsingels, terpen en borgen herinneren aan bebouwing rond de rivier.”

De gezamenlijke historische verenigingen in de nieuwe gemeente Westerkwartier willen de betekenis van de Oude Riet middels tentoonstelling, lesmateriaal, fiets-, wandel- en kanoroutes weer zichtbaar maken. En wat is er nu mooier dan de Oude Riet als basis te nemen voor een nieuwe vlag van de gemeente Westerkwartier.