Ledenblad ’t Olde Guet

Voor de naam ’t Olde Guet is gekozen, omdat deze voorkomt in een van de oudst bekende publicaties over het huidige gebied van de gemeente Marum.

In het register van archieven en kloosters in de provincie Groningen, onder nummer 0531 staat namelijk:

23 juli 1470, naesten maendages nae Allexii confessoris Syger op de Haer verklaart te hebben verkocht en overgedragen aan de conventualen van Tremont zijn goed, geheten Tyarsema Olde Guet, gelegen tussen de Aa en de overvaart in de sloot op de Haer in het Kerspel Marum in het land Vredewolt.

Het klooster Trimunt kocht dus van Syger op de Haer, landerijen in het kerspel Marum, genaamd ‘Tyarsema Olde Guet’, gelegen tussen de Aa en de Haar.
Deze keus is als volgt beargumenteerd:
–    het gaat hier om een historisch feit dat plaatsvond in het gebied Vredewold-West
–    de betreffende landen liggen centraal in het gebied
–    de naam is niet concreet te verbinden met een bepaald gebiedsdeel en daardoor neutraal
–    de woorden ‘oud en goed’ worden in deze naam samengebracht

De afbeelding op de omslag van ’t Olde Guet is het schilderij van de Marumer kunstenaar Tony Simon.

De afgebeelde gebouwen – daterend uit zowel het nabije als het verre verleden en zich bevindend op diverse plaatsen in de gemeente Marum, (streek Vredewold West) – symboliseren de verbondenheid van de eveneens afgebeelde hedendaagse inwoners met datgene wat hun (verre) voorouders hen hebben nagelaten. Hierin zien wij een duidelijke parallel met datgene wat de Heemkundekring voorstaat.

Het schilderij hangt in ons gemeentehuis en is aansprekend door haar kleuren en de frisse en sobere stijl waarin het geschilderd is.

De vereniging streeft er naar minimaal 2x per jaar een editie te laten uitkomen.