08-11-2017

Lezing graftrommels


MARUM – Op 8 november werd door onze vereniging een lezing georganiseerd over graftrommels, een bijna vergeten manier om een dierbare te eren op de begraafplaats. Mevrouw Pieke van Doorn-Witteveen van het Graftrommelmuseum in Veenhuizen werd uitgenodigd om een betoog te houden over herkomst, restauratie, gebruikte materialen, e.d. Kortom een boeiend verhaal over een voor velen onbekend fenomeen.


De lezing begon niet geheel volgens plan: de aanvangstijd werd niet helemaal duidelijk doorgegeven aan spreker, waardoor onze voorbeeldige leden al keurig in de kerkbanken zaten te wachten alvorens mevrouw Van Doorn haar intrede deed. Tevens liet van sprekerszijde de techniek het afweten, doordat de PowerPoint voorstelling zich niet op meegebrachte mediadrager bevond.

Rond 8 uur werd, na het nuttigen van een kopje koffie, toch aangevangen met de lezing en al gauw bleek dat de vertelstijl en het enthousiasme van mevrouw Van Doorn en de meegebrachte materialen, geen extra diavoorstelling behoefde.

De trommels kwamen vanaf ongeveer 1850 voor in Nederland en waren veelal ovaal of rond en gemaakt van zink of blik. De kransen werden fabrieksmatig gemaakt van zink en handmatig tot krans verweven, meestal door vrouwen. De bloemen maakte men van metaal of porselein.
In het museum gebruikt men voor het maken van de bladeren latoenkoper in gietijzeren mallen. Tevens werd de symboliek van onderdelen belicht.
Na de Tweede Wereldoorlog werd er langzaam aan minder gebruikt gemaakt van graftrommels op graven.

Na de pauze vertelde spreker in geuren en kleuren over waar de te restaureren graftrommels allemaal vandaan kwamen en wat er allemaal wel en niet gerestaureerd kan worden, aangevuld met leuke anekdotes die mevrouw Van Doorn met haar meegereisde man beleefden bij het vinden, halen en verzamelen van de trommels.

Na het lezen kon op de tafel het materiaal worden bekeken wat te pas komt bij het opknappen van de graftrommels en de resultaten hiervan in de vorm van zo goed als nieuwe graftrommels.
De voorzitter bedankte de spreker en haar man voor de gedane moeite met een kleine gift en een flesje wijn en eveneens een dankwoord voor de altijd aanwezige vrijwilligers van de Romaanse Kerk voor de gastvrijheid en goede zorgen.