Enquêteformulier Heemkundekring Vredewold-West 2019

De Heemkundekring Vredewold-West hoort graag van zijn leden wat er leeft op het gebied van historie en voor welk type activiteiten belangstelling bestaat. Graag willen we dat u met ons meedenkt en via onderstaande enquête aangeeft, waar uw voorkeur naar uitgaat. U kunt dit doen door eenvoudig het vakje voor de activiteit aan te klikken, maar vooral het invullen van tips achter de gekozen activiteit(en) stellen we zeer op prijs. Hier zullen we als bestuur in de toekomst rekening mee houden bij het selecteren van activiteiten.

Graag invullen en verzenden (zwarte knop onderaan het formulier) vóór 1 maart 2019!

Hartelijk dank voor uw medewerking en vriendelijke groeten,
Het Bestuur