Marum

De gangbare naam verklaring van Marum luidt als volgt: de naam Marum bestaat uit twee delen: het eerste gedeelte mar wat water betekent en het tweede gedeelte heim wat plaats betekent; ‘plaats aan het water’ dus.

De van Dale zegt hierover het volgende: het woord maar betekent in Groningen en Friesland een waterloop. Het verwante mars of marsch heeft de betekenis van moeras.

In het Middelnederlands betekent maar, mare, maer, mere een poel, meer of afwatering. Het woord mar kan dus verschillende betekenissen hebben, maar hebben alle te maken met water.
um komt van heem, heim – ‘verblijfplaats; geboortegrond’. In Oudnederlands. chaim – woning, verblijfplaats [8e eeuw]; in Middelnederlands heem, heim = woonplaats: te heyme = ‘thuis’ [1470].

Er is echter ook een Merum, een buurtschap in de gemeente Loppersum, provincie Groningen. Het ligt iets ten noorden van Garrelsweer, en is alleen vanaf dat dorp bereikbaar. Bij deze buurtschap lag een wierde die in de negentiende eeuw geheel is afgegraven. Het achtervoegsel -um komt hier waarschijnlijk ook van heem maar in dit geval komst het eerste deel van Mere, een mansnaam. Die mogelijkheid bestaat dus ook nog …