Nuis – Nieuweweg 72

Bouwjaar 1928.
Lukas Mellema stelt een perceel grond beschikbaar waar in de loop der jaren de woningen Nieuweweg 66, 68, 68A, 70, 72 en 74 werden gebouwd. Marten Jilling Stuut bouwt Nieuweweg 72.

huidige woning kadasterkaartje V.r.n.l. Nieuweweg 74, 72 en 70 in 1994.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1926-1928 Lukas Mellema (Grootegast 1875-1959 Nuis), gehuwd met Elizabeth Bouwina Fruchnicht (Niebert 1879-1967 Leek), eigenaren. Hij laat het huis bouwen maar woont er niet. Mellema was veehouder en landbouwer op de Coendersborch.
1928-1961 B85
B74
Marten Jilling Stuut (Nuis 1893-1967 Leek), gehuwd met Sieuwke Boonstra (Tolbert 1896-1986 Leek), eigenaren en bewoners. Zoon Jakob Willem woonde van 1951 tot 1957 in bij zijn ouders. Dochter Aaltje en haar man Henry John Beverley en kinderen woonden ook enkele perioden tussen 1959 en 1961 in bij Marten en Sieuwke. Marten was timmerman, later beambte bij de veehouderijcentrale. Hij kwam van B100 en vertrok naar Leek.
1961-1965 B74
72
Duurt Hut (Jonkersvaart 1914-1980 Nuis), gehuwd met Jitske de Roos (Willich, Duitsland 1914-2007 Marum), eigenaren en bewoners. Inwonend ruim een half jaar in 1964 zoon Hendrik Hut / Iekje Catharina Alberts. Duurt was landbouwer en pluimveehouder.
1965-2018 72 Kornelis Blaauwijkel (Marum 1930-2017 Groningen), gehuwd met Johanna Bruinsma (Marum 1933-2018 ?), eigenaren tot ?? en bewoners. Cornelis was timmerman en veehouder.
1965-heden 72 Dhr. A. Blaauwijkel, eigenaar sinds ?? en bewoner samen met zijn ouders sinds 1965 tot hun overlijden. Blaauwijkel is kelner.