Nuis – Nieuweweg 7 en 9

Bouwjaar nummer 7 is in 1911.
Groot perceel land aangekocht door Pieter Blaauwijkel en Hijlke Gjaltema en de N.V. De Nederlandse Tramwegmaatschappij. De laatste had het strookje langs de Nieuweweg nodig voor de spoorweg. Gjaltema was houthandelaar en fabrikant en zette drie woningen op de percelen, de latere Nieuweweg 5, 7 en 11. Blaauwijkel behoudt het resterende weiland ten zuiden van de nieuwe woningen.
Petrus de Wit laat er in 1938 een woning achter bouwen, deze krijgt eerst de benaming B40-I, daarna B15 en later Nieuweweg 9. In 1969 wordt nummer 9 weer opgeheven.

huidige woning kadasterkaartje De woning in vroeger tijden, datum onbekend Jan en Martje Drent-Burgstra
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1911-1925 B40 Fokko Plas (Bedum 1848-1938 Zwaagwesteinde), gehuwd met Antje Brondsema Keller (Winsum 1855-1942 Sint Annen), eigenaren en bewoners. Rietdekker.
1925-1927  B40 Elle Woldendorp (Ten Boer 1876-1952 Zuidlaren), gehuwd met Stijntje Plas (Zuidwolde, Gn. 1888-1942 Groningen), eigenaren en bewoners. Elle was met een dochter van bovenstaande Fokko Plas getrouwd.
1927-1930  B40 Jan van der Veen (Opende 1870-1950 Niebert) gehuwd met Grietje Koenes (Nuis 1869-1948 Nuis), eigenaren en bewoners. Landbouwer, kwam uit Niebert. Ze hadden geen kinderen.
1930-1931  B40 Fenje de Wit (Marum 1879-1957 Groningen), weduwe van Albert Flokstra (Eemster 1870-1922 Doezum), eigenaren. Flokstra was directeur van een zuivelfabriek, Fenje was winkelierse te Marum, geen bewoners.
1931-1949 B40 & B40-I
B15
Petrus de Wit (Marum 1871- 1949 Groningen), gehuwd met Tjitske Tolsma (Ureterp 1866-1942 Marum), eigenaren. Bewoner vanaf 1947 met dienstbode Frederika Wilhelmina Krijgsheld (Groningen 1911-?), weduwe van Kornelis Varwijk (De Wilp 1913-1941 Groningen) Petrus laat ten zuiden van de woning nog een woning bouwen: B40-I. Bij de vernummering van 1949 krijgen beide woningen de aanduiding B15. Ze woonden eerst in Marum.
Vanaf 1938 kunnen de inwonenden ook op nummer 9 wonen, dit is nog niet helemaal duidelijk.
1941-1947 B40 & B40-I Geert Buiter, huurder. Anne Popkema woont bij hem in van 1946 tot 1948. Nog niets van bekend.
1949-1961 B15 Tjerk Boonstra (Nuis 1914-1961 Enumatil/Briltil), gehuwd met Jantje Ploeg (De Wilp 1917-1986), eigenaren. Bewoners van 1948 tot en met 1950. Harm Varwijk woont bij hen in van 1949 tot 1950. Veekoopman te Leek. Later commissionair bij vleeswarenfabriek Van Dam & Co. Verongelukt in het Hoendiep.
1950-1954 B15 Berendje van der Hoek (Doezum 1885-1969), weduwe van Marten de Boer (Nuis 1870-1935 Nuis), huurder. Haar dochter Doetje de Boer (Grootegast 1916-1990), gehuwd met Aize Kramer (Nieuwehorne 1914-1969), woont bij haar van 1950 tot 1951. Harm Varwijk woont bij hen in van 1950 tot 1952 en Jan Drent (Marum 1887-1973 Marum), gehuwd met Martje Burgstra (Marum 1887-1955 Nuis) van 1952 tot 1954.
1954-1961 B15 Harm Boonstra (Boerakker 1917-?), huurder. Inwonend is bovenstaande Jan Drent (Marum 1887-1973 Marum), gehuwd met Martje Burgstra (Marum 1887-1955 Nuis) van 1954 tot 1961. Broer van bovenstaande Tjerk Boonstra.
1961-1985 B15
7 & 9
7
Linze Huitema, gehuwd met n.n., eigenaren vanaf 1961 en bewoners vanaf 1969. Bewoner van 1961 tot 1969 is Jan Drent (Marum 1887-1973 Marum), weduwnaar van Martje Burgstra (Marum 1887-1955 Nuis). Van 1982-1983 en van 1983-1986 woont Wietske J. Elzinga bij de familie Huitema. Linze was timmerman. In 1969 werd nummer 9 weer opgeheven. De woning is nu een werkplaats/garage.
1985-heden 7 Familie Dermois/Boonstra, eigenaren en bewoners.