Nuis – Nieuweweg 68

Bouwjaar 1929.
Lukas Mellema stelt een perceel grond beschikbaar waar in de loop der jaren de woningen Nieuweweg 66, 68, 68A, 70, 72 en 74 werden gebouwd. Andries de Haas bouwt in 1929 Nieuweweg 68.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1929 Lukas Mellema (Grootegast 1875-1959 Nuis), gehuwd met Elizabeth Bouwina Fruchnicht (Niebert 1879-1967 Leek), eigenaren. Hij laat het huis bouwen maar woont er niet. Mellema was veehouder en landbouwer op de Coendersborch.
1929-1937 B83 Andries de Haas (Harkema Opeinde 1897-1984 Groningen), gehuwd met Willemke Rinsma (Surhuizum 1896-1950 Groningen), eigenaren en bewoners. Andries hertrouwt later met Aaltje van de Water (Amsterdam 1899-1968 Groningen). Andries was metselaar.
1937-1938? B83 Sijbe Hijlkes van der Veen (Rijperkerk 1883-1955 Assen), weduwnaar van Grietje Wolters van der Wier (Garijp 1874-1915 Noordwijk), daarna gehuwd met Trijntje de Jong (Surhuisterveen 1897-1938 Assen), eigenaren, geen bewoners. Sijbe was landbouwer te Noordwijk, later te Assen.
1938-1954 B83
B72
Bartele Reitsma (Oudega, Smallingerland 1868-1950 Nuis), gehuwd met Antje Zuidema (Kollum 1875-1954 Nuis), eigenaren tot 1952 en bewoners. Bartele kwam als landbouwer uit Oudega. Dochter Grietje was een maand hoofdbewoner na moeder haar dood en vertrok toen naar Niebert.
1952-1971 B72
68
Hendrik Veenstra (Eestrum 1898-1971 Nuis), weduwnaar van Alberdina de Vries (Marum 1893-1951 Marum), eigenaar, maar inwonend sinds 1952, vanaf 1954 hoofdbewoner. Zijn kinderen waren tot 1965 mede eigenaren. Hendrik was landbouwer te Niebert.
1966-1971 68 Grietje Reitsma (Oudega, Smallingerland 1906-1996), huishoudster en medebewoner. Na Hendrik zijn dood weer twee maanden hoofdbewoner. Grietje was een dochter van Bartele Reitsma en Antje Zuidema. Ze vertrekt naar Smallingerland
1971-1988 68 Pieter Hoekstra (Garijp 1902-1988 Nuis), gehuwd met Jantje Boonstra (Marum 1903-1984), eigenaren tot 1986 en bewoners. Pieter kwam van Boerakker. Bartele Reitsma en Antje Zuidema waren zijn oom en tante
1986-1988 68 Egbert Pieter Hoekstra eigenaar, geen bewoner. Egbert woonde in Assen. Hij was een zoon van Pieter Hoekstra en Jantje Boonstra.
1988-? 68 Familie A. Brandsma / M. van der Velde, eigenaren en bewoners.
?-201? 68 Familie G. de Vries / I.W. van der Wijk, eigenaren en bewoners.
201?-heden 68 Nog onbekend.