Nuis – Nieuweweg 66

Bouwjaar 1926.
Lukas Mellema stelt een perceel grond beschikbaar waar in de loop der jaren de woningen Nieuweweg 66, 68, 68A, 70, 72 en 74 werden gebouwd. Hendrik Veenstra laat Nieuweweg 66 bouwen.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1926-1927 Lukas Mellema (Grootegast 1875-1959 Nuis), gehuwd met Elizabeth Bouwina Fruchnicht (Niebert 1879-1967 Leek), eigenaren. Hij laat het huis bouwen maar woont er niet. Mellema was veehouder en landbouwer op de Coendersborch.
1927-1940 B82 Hendrik Veenstra (Eestrum 1898-1971 Nuis), gehuwd met Alberdina de Vries (Marum 1893-1951 Marum), eigenaren, en bewoners. Hendrik was landbouwer.
1940-1951 B82
B71
Ale Klaver (Drachten 1883-1962 Drachten), gehuwd met Martje Oosting (’t Zandt 1896-1972 Zuidhorn), eigenaren en bewoners tot 1948. Ale was weduwnaar van Grietje Pijl (Nijega, Smallingerland 1885-1936 Marum). Alle was molenmaker, later timmerman en Martje huishoudster toen ze trouwden.
1948-1986 B82
B71
66
Wietze Klaver (Oudega, Smallingerland 1912-2002), gehuwd met Auktje Blaauwijkel (Nuis 1911-2006 Marum), eigenaren sinds 1951 en bewoners. Wietze was timmerman. Vier van hun kinderen woonden kortstondig in begin jaren ’60.
1986- ? 66 S. A. Herz, september 1986 inwonend, in december eigenaar en hoofdbewoner.
?-heden 66 Nog onbekend.