Nuis – Nieuweweg 62

Bouwjaar 1906.
De familie Siebenga van De Haar bouwt hier in 1906 de boerderij die nog bijna dezelfde uitstraling heeft heden ten dage.

huidige woning kadasterkaartje Foto ca. 1914
Wieger Siebenga en Fokje Meinema Douwe de Vries en Berendje Vogelzang
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1906-1951 B84
B73
B62
Wieger Siebenga (Marum 1855-1946 Nuis), gehuwd met Fokje Meinema (Niebert 1864-1951 Nuis) , eigenaren en bewoners. In 1938 komt er een beklemming op de boerderij. Vanaf dan zijn ze beklemde meiers voor een huur van fl. 80,- Wieger is landbouwer en stammend uit de Siebenga-familie van De Haar in Marum.
1921-1929 B84?
B73?
Klaas Grondsma (Heeg 1874-1944 Apeldoorn), gehuwd met Klaaske van der Meer (Burgwerd 1871-1947 Nieuw-Roden), inwonend. Klaas was landbouwer. Ze waren huurders, omdat Wieger Siebenga inmiddels op leeftijd was. Het gezin vertrekt naar Apeldoorn.
1935-1938 B73 Douwe de Vries (Lucaswolde 1874-1964 Nieuw-Roden), gehuwd met Berendje Vogelzang (Niebert 1877-1957 Nuis), inwonend. Douwe was landbouwer in deze periode. Ze waren huurders, omdat Wieger Siebenga inmiddels op leeftijd was. Dit gezin vertrekt naar Kornhorn en komt in 1941 terug naar Nuis op Nieuweweg 108.
1938-1952 B73
B62
Jonkvrouwe Margaretha Wichers (‘s-Gravenhage 1874-1951 Nuis), weduwe van Karel Anthonie Cohen Stuart (Alkmaar 1865-1925 Hilversum), eigenares, geen bewoner. Beklemde meiers waren de Siebenga’s hierboven. Deze dame stond bekend als mevr. Cohen Stuart en verbleef ’s zomers op de Coendersborch, ze woonde in Alkmaar.
1946-1981 B73
B62
62
Mendelt Siebenga (Nuis 1920-1980 Nuis), gehuwd met Joukje Brandsma (Groningen 1926-2006 Zuidhorn), bewoners. Mendelt en Joukje waren landbouwers op deze boerderij. Mendelt is een kleinzoon van Wieger en Fokje hierboven.
1946-1947 B73 Wiebe Drent, inwonend. Wiebe was dienstknecht.
1947-1948 B73 Egbert Pijpker en gezin, inwonend. Ze waren dienstboden.
1948-1949 B73
B62
Jilt Meinema en gezin, inwonend. Ze waren dienstboden.
1948-1952 B73
B62
Teije Wietze Brandsma, inwonend. Broer van Joukje Siebenga-Brandsma.
1949-1952 B62 Jan Elzinga en gezin, inwonend. Waarschijnlijk wegens woningnood, ze waren geen dienstboden.
1951-1954 B62 Hendrik van der Veen, inwonend. Hendrik was dienstbode.
1952-1981 B62
62
Jan Siebenga (Nuis 1895-1976 Leek), weduwnaar van Jantje Valkenborg (Faan 1893-1943 Midwolde), eigenaar en kortstondig inwonend van februari tot november 1965. Mede eigenaren, maar geen bewoners zijn Jan Siebenga zijn zussen en broer: Anke Siebenga (Nuis 1896-1973 Zwolle), gehuwd met Andries van der Ven (Amsterdam 1882-1957 Zwolle), Lamberta Siebenga (Nuis 1898-1969 Zwolle), ongehuwd, Johanna Siebenga (Nuis 1901-1983 Zwolle), gehuwd met en gescheiden van Willem Evert van Loo (Zwolle 1894-1985 Zwolle) en Johannes Auke Siebenga (Nuis 1908-1989 Hoogezand), gehuwd met Fenna Alberdina Kuiper (Haarlem 1909-1998 Hoogezand). Jan Siebenga was de vader van bewoner Mendelt Siebenga, die landbouwer was op deze boerderij met zijn gezin van 1946 tot zijn overlijden in 1980.
1981-2012 62 Jan Bosch, eigenaar en bewoner, later met Anneke Veenstra. Jan Bosch was melkrijder, daarna veehouder.
1981
1985-1989
62 Pieter Bosch (Zuidhorn 1914-1987 Nuis), gehuwd met Cornelia van Houten (Blokker 1914-2004 Marum), inwonend bij zoon Jan Bosch hierboven. Pieter Bosch was landbouwer. Cornelia verhuist in 1989 naar Marum.
1981-1985 62 Familie Rotgers/Bosch, inwonend. Schoonzoon en dochter van Pieter en Cornelia Bosch-van Houten.
2012-heden 62 Gilles Solle, gehuwd met Franciska Hoekstra, eigenaren en bewoners. Melkveehouderij VOF Solle-Hoekstra