Nuis – Nieuweweg 59

Bouwjaar 1835.
In 1835 wordt door Ile Sjoerts en Wisse Sjoerts Veenstra een woning met grutmolen gebouwd op deze plek. In 1854 wordt zo’n 50 meter zuidelijker door Wisse Sjoerts Veenstra een windkorenmolen gebouwd. Volgens ooggetuigen lag de molen begin jaren twintig in onderdelen achter de woning. Het kadaster noteert de sloop echter in 1941.
In 1939 wordt de oude woning afgebroken en vervangen door de huidige woning in gele steen.

huidige woning kadasterkaartje Kadasterkaart uit 1914, waarop de positie van de windkorenmolen goed zichtbaar is. Voor zover bekend bestaan er geen afbeeldingen van de molen. De boerderij van Hazenberg, waarachter vroeger de molen van Nuis stond die begin jaren twintig werd afgebroken. Berend en Trientje Bergsma-Holtrop met zoon Wolter Pier.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1835-1860 B7 Geeske Douwes Vossema (Nuis 1779-1859 Nuis), weduwe van Sjoert Wijtzes Veenstra (Oostermeer 1770-1832 Nuis) , eigenares en bewoner. Mede-eigenaar was IJle Sjoerts Veenstra (Nuis 1808-1890 Nietap), haar zoon, gehuwd met Foccolina Drewes Bousma (Niebert 1801-1876 Nietap), weduwe van Jan Hinderks Cremer. IJle was geen bewoner, dat was zijn broer Wisse hieronder. Sjoert was landbouwer te Nuis, IJle te Nietap. Wisse was grutter op de grutmolen bij de woning en bouwde in 1854 de windkorenmolen en werd korenmolenaar.
1860-1863 Wisse Veenstra (Nuis 1812-1870 Nuis), gehuwd met Grietje Jans Berghuis (Tolbert 1811-1891 Niebert), eigenaren en sinds de jaren ’30 bewoners . Wisse was grutter, korenmolenaar en bakker.
1863-1902 Tiese Hazenberg (Nuis 1829-1902 Nuis), gehuwd met Geertdina Palsma (Nuis 1830-1886 Nuis), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren waren hun kinderen Derk, Albert en Alberdina Hazenberg. Tiese was landbouwer en molenaar.
1863-1937 B119 Derk Hazenberg (Nuis 1857-1912 Groningen), gehuwd met Reina Heuker (Marum 1862-1937 Groningen), eigenaren en bewoners (Reina sinds ca. 1900). Mede-eigenaren waren kinderen Geertdina Jantina en Jan Hazenberg, zie hieronder. Ook Derk was molenaar, zoon van bovenstaand echtpaar. Ze woonden de eerste jaren van hun huwelijk in Niebert.
1900-1976 B119
B164
59
Jan Hazenberg (Nuis 1900-1939 Nuis), gehuwd met Fokkelina de Boer (Marum 1898-1973 Nuis), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren, maar geen bewoners waren tot 1933 zijn zus Geertdina Jantina Hazenberg (Niebert 1897-1992 Marum), gehuwd met en weduwe van Hendrik Wiersema (Niebert 1891-1931 Groningen) en hertrouwd met Tjeert de Boer (Marum 1884-1937 Niebert), broer van Fokkelina. Na Fokkelina haar overlijden in 1973 komt de woning toe aan haar beide dochters. Wie er tot de verkoop woont is (nog) onbekend. Jan was landbouwer, gedurende deze periode, waarschijnlijk rond 1920-1925 werd de molen afgebroken. In het kadaster wordt 1941 gegeven als datum van afbraak. Dit laatste kan bij navraag van ooggetuigen niet kloppen.
1976-1984 59 Berend Bergsma (Marum 1904-1992 Tolbert), gehuwd met Trientje Holtrop (Marum 1909-1998 Leek) eigenaren en bewoners. Bergsma was timmerman. Ze vertrokken naar Leek.
1984-1989 59 Familie Van Veen/Geerligs, eigenaren en bewoners. In wonend was ruim 5 maanden in 1985 vader Pieter Geerligs (Sebaldeburen 1896-1987 Zuidhorn), weduwnaar van Jantje Wiersma (Grijpskerk 1897-1944 Zuidhorn), daarna van Elske Bos (Noordhorn 1893-1979 Zuidhorn). Kwamen van Pierswijk 2 en vertrokken naar Kruisweg 15, beiden te Marum. Pieter was groentehandelaar, daarna voerman.
1989?-heden 59 Egbert Meinema (Niebert 1928-2000 Nuis), gehuwd met Hazenberg, eigenaren en bewoners. Mevr. Meinema-Hazenberg is een van de twee dochters van Jan Hazenberg en Fokkelina de Boer hierboven. Egbert was veehouder.