Nuis – Nieuweweg 55

Bouwjaar voor 1832.
In de oude woning huisden voornamelijk wagen- en stelmakers. Rond 1928 vond er een verandering van bestemming plaats, sindsdien is het een slagerij tot begin jaren 70 van de 20ste eeuw.

huidige woning kadasterkaartje De slagerij van Jan Kommerij, daarna Evert Jansma. Jan Kommerij met zijn vrouw Baukje Haak, ze werd 100 jaar.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1832-1833 Albert Hindriks Hummel (Zevenhuizen 1792-1875 Nuis), gehuwd met Vroutje Lubbes Oosterhof (Nuis 1801-1853 Nuis), eigenaren en waarschijnlijk bewoners. Albert was boerenknecht en daarna landbouwer. Hij verhuisde naar elders in Nuis.
1833-1842 Jan Egberts Heuker (Langelo 1783-1858 Sebaldeburen), gehuwd met Trientje Willems (Zevenhuizen 1789-1869 Sebaldeburen), eigenaren. Bewoners niet bekend. Jan was landbouwer te Marum.
1842-1870 Sipke Ipes Houtman (Lutjegast 1807-1870 Nuis), gehuwd met Marijke Rommerts Hazenberg (Grootegast 1809-1849 Nuis), eigenaren en bewoners. Sipke was stelmaker en wagenmaker van beroep eerder in Lutjegast en Niebert.
1870-1879 Rommert Houtman (Nuis 1843-1873 Nuis), gehuwd met Maaike Sterkenburg (Oudwoude 1843-1910 Pella, Iowa, V.S.), eigenaren en bewoners. Rommert is een zoon van Sipke en Marijke Houtman-Hazenberg. Hij en Maaike staan beiden te boek als wagenmakers. Maaike hertrouwt in 1876 met Sikke van der Veen, met wie ze in 1882 naar Noord-Amerika emigreert.
1879-1883 Anne Hinnes Posthumus (Ureterp 1829-1882 Nuis), gehuwd met Rinske Jans Pool (Noorderdrachten 1830-1917 Niebert), eigenaren en bewoners. Anne was tolgaarder te Niebert en daarna koopman.
1883 Anna Clara Nienhuis (Groningen 1813-1885 Groningen), weduwe van Dirk Roessingh (Neuenhaus, Dld. 1811-1875 Grootegast), eigenares geen bewoner. Anna was de vrouw van wijlen notaris Dirk Roessingh te Grootegast.
1883-1888 Margaretha Jansma (Zwaagwesteinde 1825-1887 Nuis), weduwe van Pieter Boudewijn (Winsum, Gn. 1814-1864 De Wilp), eigenares en bewoner. Mede-eigenaar en bewoner is zoon Steven Boudewijn (Marum 1850-1888 Tolbert), gehuwd met Aaltje Kamminga (Augustinusga 1854-1894 Sebaldeburen). Margaretha en Pieter waren bakkers in De Wilp, zoon steven was arbeider. Aaltje Kamminga hertrouwt met Jan Venema.
1888-1891 Luitjen van der Veen (Marum 1853-1921 Marum), gehuwd met Tetje Renkema (Marum 1849-1918 Marum), eigenaren en bewoners. Luitjen was wagenmaker. Hij kwam van en vertrok ook weer naar Marum.
1891-1909 B48 Jan Boerema (Nuis 1863-1960 Nuis), gehuwd met Jantje Alkema (Noordhorn 1868-1953 Nuis), eigenaren en bewoners. Jan was stelmaker, later landbouwer te Nuis.
1909-1912 Maria van der Tip (Lettelbert 1876-1950 Groningen), weduwe van Ment Kleveringa (Marum 1864-1905 Lettelbert), eigenares. Mede-eigenares was Maria haar moeder Trientje van der Molen (Doezum 1842-1917 Groningen), weduwe van Pieter van der Tip (Midwolde 1833-1905 Lettelbert). Zowel Maria als Trientje waren waarschijnlijk geen bewoners. Maria woonde te Enumatil, Nuis en Lutjegast. Ze hertrouwde eerst met Albert Hummel, daarna met Theodorus Jan Gerbert Jorna. Ment was schipper, voerman en landbouwer. Pieter was weduwnaar van respectievelijk Wietske Korsaan en Marijke van der Molen, de zus van Trientje hier links.
1912-1920 Wiebe Renkema (Marum 1862-1930 Groningen), weduwe van Wimke Duursma (Siegerswoude 1868-1899 Weerdingerveen) en gehuwd met Antje Feenstra (Groningen 1868-1941 Nijmegen), eigenaren maar ook geen bewoners. Wiebe was landbouwer en later zaakwaarnemer, makelaar te Groningen.
1920-1928 B113 Jacob Riemersma (Drachten 1886-na 1960)), gehuwd met Rompje Hendrina Kramer (Heteren 1881-1960 Enschede), eigenaren, waarschijnlijk geen bewoners. Jacob was timmerman te Drachten, later te Nuis.
1928-1932 B113 Gjalt Dijkstra (Marum 1898-1968 Nuis), gehuwd met Aaltje Gorter (Nietap 1895-1989 Marum), eigenares en bewoner. Mede-eigenaar maar geen bewoner was tot 1930 Marten Klaver (Drachten 1886-1969 Nuis), weduwnaar van Froukje Singor (Kollum 1890-1920 Nuis), gehuwd met Geertruida Johanna Drewes (Marum 1892-1984 Marum). Gjalt was eerst landbouwer te Marum, later slager te Nuis. Hij maakte van de stelmakerij een slagerij in 1928/1929. Marten was zijn buurman op Nieuweweg 57 als aannemer. Hij was weduwnaar en hertrouwde met zijn huishoudster Geertruida.
1932-1936 B113 Jan Kommerij (Twijzel 1914-1949 De Wilp), gehuwd met Baukje Haak (De Wilp 1912-2012 Opende), eigenaren en bewoners. Jan Kommerij was slager te De Wilp en Nuis. Baukje hertrouwde later met IJpe IJbema, maar had uit beide huwelijken geen kinderen.
1936-1973 B113
B144
55
Evert Jansma (De Wilp 1912-1978 Leek), gehuwd met Jantje Antje Stuut (Tolbert 1914-1994 Leek), eigenaren en tot 1968 bewoners. Evert kwam net als Jan Kommerij van dDe Wilp naar Nuis als slager. Hij vertrok later naar Leek.
1968-1973 55 Anne de Boer, (nog) geen gegevens bekend, bewoner.
1973 55 Dirk Wierda (Finkum 1914-1998), gehuwd met Hendrik van der Wielen (Stiens 1913-1993), eigenaren geen bewoners. Dirk was taxateur en kreeg de woning kortstondig in zijn bezit..
1973-1978 55 Jakob Nieuwman (Tolbert 1906-1985), gehuwd met Aukje Bijlsma (Noordwijk 1924-2010 Marum), eigenaren en bewoners. Jakob kwam van Tolbert en ruilde zijn woning met Idske Veenstra op de Halbe Wiersemaweg 6 te Niebert.
1978-1987 55 Idske Veenstra (De Wilp 1923-2010 Leek), gehuwd met Feenstra, eigenaren en bewoners. Veenstra was landarbeider te Niebert en Nuis. Ruilde zijn woning met Jakob Nieuwman hierboven.
1987-? 55 Familie Aardema/Van Buiten, eigenaren en bewoners.
?-heden 55 Familie Renkema/Oldenburger, eigenaren en bewoners. Renkema is werkzaam bij Postmus Nuis