Nuis – Nieuweweg 5

Bouwjaar 1911.
Groot perceel land aangekocht door Pieter Blaauwijkel en Hijlke Gjaltema en de N.V. De Nederlandse Tramwegmaatschappij. De laatste had het strookje langs de Nieuweweg nodig voor de spoorweg. Gjaltema was houthandelaar en fabrikant en zette drie woningen op de percelen, de latere Nieuweweg 5, 7 en 11. Blaauwijkel behoudt het resterende weiland ten zuiden van de nieuwe woningen.

huidige woning kadasterkaartje ca. 1921 schilderswinkel Rein Soetendal met ervoor mevr. Soetendal en 3 van haar kinderen
Rein en Alida Soetendal-Poelstra met kinderen: achter vlnr. Johanna (Hannie), Jouke, Harm en Martje en voor Roelfien (Roelie), Henderika Albertje (Riek), Egbertha (Bep) en Albertje (Ab). Antje Alkema-Dopstra. Jitske en Johannes Helmholt-Slotegraaf. Mettje en Hendrik Veening-Wagenaar.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1912-1927 B39 Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum). Hijlke hertrouwde later met Grietje Por (Leens 1886-1983 Marum).
Bewoners van 1912 t/m 1925 zijn Rein Soetendal (Mildam 1882-1940 Eindhoven), gehuwd met Alida Poelstra (Groningen 1884-1975 Eindhoven), huurders.
Soetendal kwam vanuit Mildam naar Haulerwijk en vandaar in Marum terecht. Hij trouwde er en ze kregen in Marum een zoon, daarna verhuisde hij naar Nieuweweg 5 in Nuis,  waar nog eens 6 kinderen werden geboren. Hij had een schildersbedrijfje en zette deze circa 1923 voort op Nieuweweg 25. Door een overschot aan huisschilders in de directe omgeving, vertrok het gezin, moeder hoogzwanger, in 1930 naar Eindhoven om er bij Philips aan de slag te gaan, waar ook meisjes werden gevraagd, zodat ook de oudste dochters aan de slag konden. Het kleinste meisje van de foto werd als enige in Eindhoven geboren.
 1927- 1961 B39
B14
Jochum Alkema (Niebert 1875-1955 Nuis), gehuwd met Antje Dopstra (De Wilp 1876-1961 Nuis), eigenaren en bewoners. Jochum en Antje waren kinderloos.
 1943-1948 B39 Roelf Rosema (Nuis 1923-1982), gehuwd met Jacoba Heuker (Niebert 1917-2005 Marum) woonden in bij de familie Alkema. Vertrokken naar Nieuweweg 51 Nuis.
 1948-1951 B39
B14
Hendrik Iepema (Lutjegast 1921-2001 Marum), gehuwd met Willemke Jansma (Siegerswoude 1920-1989 Marum) woonden in bij de familie Alkema. Vertrokken naar Marum.
1951-1954 B14 Overbuurman Sijtse H. Veldstra woont in bij de familie Alkema. Vertrokken naar Groningen.
1955 B14 Overbuurvrouw Jitske Slotegraaf (Ureterp 1893-1981 Marum), net weduwe van Johannes Helmholt (Doezum 1879-1955 Nuis) woont in bij mevrouw Alkema. Zowel Jochum Alkema als Johannes Helmholt overlijden in maart 1955. Jitske keert na anderhalve maand terug naar haar woning aan de overkant.
1961-1980 B14
5
Hendrik Veening (Zuidhorn 1902-1987) gehuwd met Mettje Wagenaar (Tolbert 1906-2000 Leek), eigenaren sinds 1961 en bewoners sinds 1964. Hendrik is fabrieksarbeider. Vertrokken naar Leek.
1962-1964 5 Jannes Elsinga, huurder. Kwam van Bedum en vertrok naar de Haarsterweg 14 Marum.
1980-199? 5 Familie NijboerIpema, eigenaren en bewoners. Vertrokken naar Niebert, nemen de kwekerij van vader Nijboer daar over.
199?-heden 5 Familie Notenbomer, eigenaren en bewoners.