Nuis – Nieuweweg 48 en 50

Bouwjaar 1926.
Nummer 48 was de garage van het autobedrijf en later taxicentrale/ziekenvervoer die aan de westzijde tegen nummer 50 aan is gebouwd. In een klein kamertje naast de garage woonde de weduwe mevrouw Hazenberg-Renkema tot 1949.
In 1964 werd nummer 48 de garage van Dalstra’s Ziekenvervoer. Dit bedrijf verkaste rond 1982 naar de Nieuweweg 120c, waarna nummer 48 bij woning nummer 50 werd gevoegd.
Rond 20?? verliet de laatste bewoner het pand en in 20?? volgde de afbraak van de gehele bebouwing op het perceel.

Huidige toestand als braakliggend terrein Nieuweweg 50 met ervoor Paul en Lamke van der Velde-Sinninghe met zoontje Bouke. Nummer 48 was er links tegenaan gebouwd, maar net niet zichtbaar op deze foto. Geheel rechts nummer 52. De ontwikkeling van de gebouwen op de hulpkaarten van het kadaster.
Geert Hazenberg in het midden met links van hem zoon Otto en rechts Ties van Valen, zwager van Otto. Foto genomen voor een woning in De Wilp ca. 1925. Paul van der Velde naast de ambulance van Hazenberg. Op de zijkant staat 'G. Hazenberg Marum tel. 17'. Paul en Lamke van der Velde-Sinninghe
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
Nieuweweg 48
1931-1964 B60I
B41
48
Garage en werkplaats van Garage Hazenberg Gebouwd door wagenmaker en rijwielhersteller Geert Hazenberg hieronder. Het bedrijf begon als rijwielherstel- en autobedrijf. Later werden ook een taxi- en ziekenvervoer onderdeel van de bedrijfsvoering.
Nummer 48 vervalt als woning in 1949 en als huisnummer wordt het later bij nummer 50 gevoegd, maar blijft bestaan.
1931?-1949 B60I
B41
Anke Renkema (Marum 1863-1949 Nuis), weduwe van Geert Hazenberg (Niebert 1867-1931 Nuis), bewoner. Eigenaren waren haar beide zoons: Otto  en Jan Hazenberg (gegevens bij nummer 50) Ze woont in een tussenkamertje tussen de garage en het woongedeelte van nummer 50, dat als nummer
1964-±1982 B60I
B41
48
Garage en werkplaats van Dalstra’s Ziekenvervoer/Taxicentrale Paul en Lamke van der Velde waren hier jarenlang bewoners. Paul was chauffeur en Lamke ‘bevrouwde’ de telefooncentrale voor het ambulance- en taxivervoer. Nummer 48 vervalt en wordt aan nummer 50 toegevoegd! Zie hieronder voor de verdere eigenaren en bewoners.

Nieuweweg

50
1905-1931 B60 Geert Hazenberg (Niebert 1867-1931 Nuis), weduwnaar van Aaltje Noord (Marum 1868-1893 Nuis) en daarna gehuwd met Anke Renkema (Marum 1863-1949 Nuis), eigenaren en bewoners. Zie boven.
1931-1964 B60
B42
50
Otto Hazenberg (Nuis 1896-1964 Groningen), gehuwd met Sjoukje Geradina van Valen (Marum 1904-1994 Marum), eigenaren, geen bewoners.
Jan Hazenberg (Nuis 1903-1950 Nuis), gehuwd met Grietje Scheper (Glimmen 1903-1935 Groningen) en hertrouwd met Jitske van der Meulen (Siegerswoude 1915-1987 Drachten), eigenaren en bewoners tot 1950. Grietje was bewoner sinds 1933 en Jitske sinds 1946.
Otto en Jan waren samen garagehouder. Otto was autohandelaar en Jan monteur. Otto woonde te Marum en was bij zijn overlijden president-commissaris van de Ziekentransport Maatschappij N.V. Groningen.
1964-20?? B42
50
Johannes Dalstra (Augustinusga 1919-2000), gehuwd met Renskje Veenema (Noordwijk 1917-2020 Nuis), eigenaren, geen bewoners. Dalstra was garagehouder te Surhuisterveen. Hij nam het taxi- en ziekenvervoer over van Hazenberg, totdat het in circa 1982 werd verplaatst naar Nieuweweg 120c. Daarna werd het gehele pand verhuurd tot de afbraak in 20??
1951-1954 B42 David Jacob Start (Assen 1913-1981 Ten Boer), gehuwd met Antje Jantine Kiestra (Oostum 1910-1998 Ten Boer), bewoners. Inwonend was Antje haar vader Elze Kiestra (Niezijl 1864-1954 Drachten), weduwnaar van Aaltje Venema (Noordhorn 1869-1925 Aduard). David kwam van Smallingerland en vertrok naar Mensingeweer en was monteur van beroep. Elze Kiestra was landbouwer, landgebruiker.
1954-1959 B42 Andries Elzinga (1922-1985), gehuwd met Bregtje Schuitema (±1925-2020), bewoner(s). Ze kwamen van Leens en vertrokken naar Marum.
1959-1985 B42
50
Paulus van der Velde (Ulrum 1918-1992 Marum), gehuwd met Lamke Sinninghe (Niebert 1918-2009 Marum), bewoners. Drie van hun dochters waren kortstondig inwonend met hun partners en gezinnen. Paulus was ambulance en taxichauffeur, Lamke beheerde de telefooncentrale van Hazenberg en later Dalstra. Ze kwamen uit de naastliggende woning nr. 52 en vertrokken naar Marum.
1985-1986 50 Familie Van der Molen/De Vries, bewoners. Van der Molen was een begenadigd marathonschaatser. Van de 34 bekende uitslagen van marathons waaraan hij deelnam, haalde hij slechts 2 keer de eerste 20 niet, dit waren uitgerekend de 14e en 15e elfstedentocht, waar hij respectievelijk 39e en 68ste werd. Vertrokken naar Marum.
1986-1988 50 Familie Merema/Van Dijk, bewoners. Kwamen van Leek en Groningen en vertrokken ook weer naar Leek
1988 50 Familie Koster/Van der Molen, bewoners. Kwamen van Marum en vertrokken naar Leek.
1989-20?? 50 Familie Plantinga/Huizinga, bewoners. Kwamen van Smallingerland.