Nuis – Nieuweweg 43

Dit adres is kortstondig in het leven geroepen in 1962 onder het dak van nummer 41. In 1964 verdween het weer, totdat circa 2005 de nieuwe dubbele woning werd gebouwd door de familie Oldenburger. Het oostelijke deel kreeg nummer 43.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1962-1964 43 Harm Huizing, gehuwd met Willemke Boonstra, bewoners, samen met hun enige kind. Huizing was lasser en was eerder inwonend op Nieuweweg 41, het andere nummer van deze woning. In 1964 betrokken ze nummer 41 nogmaals.
1964-200? Nummer niet in gebruik.
200?-heden 43 Familie Oldenburger, eigenaren en bewoners.