Nuis – Nieuweweg 37

Bouwjaar 1914.
Waarschijnlijk gebouwd door aannemer Gjaltema uit Marum. In 1930/’31 werd de woning herbouwd.

huidige woning kadasterkaartje De woning voor de herbouw De achterzijde van de woning voor de herbouw
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1914-1919 Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum), eigenaren, geen bewoners.
Mede-eigenaren in het jaar 1914 waren Hendrik Andries Cazemier, Menze Folmer, Aaltje Boonstra-Heuker, Roelof Oostinga, Klaas Hofstede, Wiebe Renkema en de Ned. Tramwegmaatschappij Heerenveen.
Wie er de eerste jaren woonden is (nog) onbekend.
Gjaltema was aannemer te Marum.
1919-1920 Marten Klaver (Drachten 1886 Drachten-1969 Nuis), gehuwd met Froukje Singor (Kollum 1890-1920 Nuis), eigenaren en bewoners. Hij hertrouwde met Geertruida Johanna Drewes (Marum 1890-1984 Marum). Marten Klaver was timmerman en later aannemer op Nieuweweg 57.
1920 Jacob Riemersma (Drachten 1886-na 1960), gehuwd met Rompje Hendrina Kramer (Heteren 1881-1960 Enschede), eigenaren en waarschijnlijk ook bewoners. Jacob was eveneens timmerman. Hij verhuisde waarschijnlijk van deze woning naar Nieuweweg 55.
1920-1931 B97 Sjoerd Beerlings (De Wilp 1893-1949 Groningen), gehuwd met en gescheiden van Akke Hofman (Haule 1896-1983 Noordbergum), eigenaren en bewoners. Sjoerd hertrouwde later met en scheidde van Antoinette Mathilda Oudkerk Pool (Bussum 1901-?). Reender was veehouder te Oostum. Frouwke Medema hierboven was een dochter van Alida Margaretha Smith, een zus van Martje Drent-Smith.
1931-1938 B97 Albert Wijkstra (Nuis 1897-1974 begraven te Neck), gehuwd met en gescheiden van Jantje Roffel (Tolbert 1901-1991 Meppel), eigenaren en bewoners. Albert was schilder en kwam van Niebert. Ze verhuisden later naar Groningen.
1938-1960 B97
B90
Bernardus Johannes Visscher (Rotterdam 1915-1994 Eelde), gehuwd met Luchiena Stroetinga (Eelde 1914-1999 Eelde) eigenaren en bewoners. Bernardus was kapper en kantinebeheerder. Ze woonden later in Engelbert.
1960-1964 37 Familie Nijboer / Akker, eigenaren en bewoners. Nijboer was waterfitter en kwam van Niebert en vertrok naar Barradeel.
1965-1968 B90
37
Familie Brandsma / ?, eigenaren en bewoners. Brandsma was winkelchef en kwam van Zevenhuizen en vertrok naar Delfzijl.
1968-? 37 Familie Louwes / Bralts, eigenaren en bewoners. Louwes was constructiebankwerker en kwam van Niebert.
20??-heden 37 Familie ?/ Hut, eigenaren en bewoners.