Nuis – Nieuweweg 35

Bouwjaar 1916.
Gebouwd door aannemer Gjaltema uit Marum of Christiaan Helbig, timmerman te Drachten.

huidige woning kadasterkaartje Eeuwe Renkema aan het werk in zijn schoenmakerij.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1916 Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum), eigenaren, geen bewoners. Gjaltema was aannemer te Marum.
1916-1917 Christiaan Helbig (Opende 1889-1980 Leeuwarden), gehuwd met Maria Vollema (Beetsterzwaag 1893-1973 Leeuwarden), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren waren Lukas van der Velde (Nuis 1864-1918 Nuis), gehuwd met Sapke Adema (Nuis 1849-1931 Nuis). Of ook zij bewoners waren is onzeker, waarschijnlijk niet. Christiaan was timmerman. Het gezin woonde later in Leeuwarden. Lukas was landbouwer.
1917-1968 B96
B85
35
Eeuwe Renkema (Doezum 1889-1980 Marum), gehuwd met Iekje Boekema (Niebert 1896-1967 Nuis), eigenaren en bewoners. In 1968 vertrok Eeuwe naar bejaardenhuis ‘De Hoorn’, maar het jaar daarop betrok hij een salonwagen bij dit adres. In 1972 verhuisde hij weer naar het bejaardenhuis. Eeuwe was schoenmaker.
1967-? 35 Pieter Klaver (Oudega, Smallingerland 1914-2004 Marum), gehuwd met Frouktje Renkema (Nuis 1917-2011 Marum), eigenaren sinds 1968 en bewoners sinds 1967. In 1984 werden de kinderen Grietje, Iekje Ale en Gerkje Weike eigenaren. Pieter was timmerman. Dit echtpaar was dochter en schoonzoon van Eeuwe en Iekje Renkema-Boekema.
1984-? 35 Fam. RoosemalenKlaver.  Werden na de verkoop binnen de familie eigenaren van de woning. De ouders hadden het recht van gebruik en bewoning op de langstlevende. Mevr. Roosemalen-Klaver was een dochter van bovenstaande Pieter en Frouktje Klaver-Renkema.
?-heden 35 (Nog) onbekend.