Nuis – Nieuweweg 34

Bouwjaar voor 1812.
Het pand heeft vrijwel altijd als bakkerij annex kroeg gefungeerd. De foto met het groene kader is de grote verbouwing van 1912 door Albert Klaassens, waardoor het een volwaardig café wordt. Nadien is er aan zij en achterkant wel bijgebouwd, maar qua uitstraling is het weinig veranderd.
Café Klaassens was in het verleden eenfoeragehandel, een instapplaats voor vee naar de markt in Groningen, een dorpskroeg en vergaderruimte voor verenigingen. Tevens werd er theorieles gegeven door een rijschool en de jaarlijkse bazar van korfbalvereniging Wees Kwiek vond plaats in café en schuurdeel. De fouragehandel stop ca. 1976, de melkveehouderij in 1989 en het café sloot na 100 jaar in 2005 de deuren.

huidige woning kadasterkaartje De grote verbouwing tot café Klaassens van 1912 in een prachtig kader. De grote verbouwing tot café Klaassens van 1912.
Het café en fourragehandel in 1922. De achterlkant gezien vanaf de Tuindersweg. Waarschijnlijk 50-jaren van de 20ste eeuw.
Toe aan een schilderbeurt in 1970. Café Klaassens in 1975 Café Klaassens circa 2003
Interieur café Klaassens 2019 Interieur café Klaassens 2019 De oorspronkelijke tapkast van Albert Klaassens sr.
Albert Klaassens (1972-1958), gehuwd met Lamke Zuur. Lamke Zuur (1872-1963), gehuwd met Albert Klaassens. Trouwfoto Jakob Klaassens (1911-2001) en Geertje Palsma (1913-2006) Kastelein Jantje Klaassens (1905-1973), zus van Jakob.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1812-1815 48 Pieter Ebbels (Nuis 1748-voor 1811 Nuis), gehuwd met Eltjen Klaassens (Noordwijk 1746-1815 Nuis), bewoners. Waarschijnlijk bezit van Gerrit Jannes Reitzema, uitbater van “De Postwagen” in Tolbert.
1815-1819 48 Hindrik Harms Kuiper (Niebert 1771-1839 Nuis), ongehuwd, bewoner. Waarschijnlijk bezit van Gerrit Jannes Reitzema, uitbater van “De Postwagen” in Tolbert.
1819-±1830 48 Gerrit Jannes Reitzema (Grootegast 1786-1854 Tolbert), gehuwd met Anke Botes Bosman (Midwolde 1786-1869 Tolbert), eigenaren.
Hendrik Jannes de Vries
(Noordwolde, Fr. 1764-1820 Nuis), gehuwd met Gelske Wijtzes (Buitenpost of Oostermeer 1780-1829 Nuis), bewoners.
Gerrit was herbergier in Tolbert (zie hierboven). Hendrik was tapper, Gelske arbeidster. Sijtze Wijtzes Hageboer kocht de erfpacht in 1819 voor zijn zus Gelske en haar man. Gelske wordt in later akten ook Gelske Wijtzes Hageboer genoemd, als haar broer.
±1830-1863 48
B65
Harm Jannes Bakker (Grootegast 1784-1855 Nuis), gehuwd met Annichje Izaks Steendam (Oldehove 1785-1863 Nuis), eigenaren en bewoners, Annichje tot haar overlijden. Harm was bakkersknecht, later kastelein. Harm kocht de woning van zijn broer Gerrit Jannes Reitzema hierboven. Ze hebben in 1811 niet dezelfde achternaam aangenomen, evenals de derde broer: Mente Jannes Ploeg! Harm en Annichje waren kinderloos.
1856-1865 B65
B40(?)
Tjeert Klevringa (Niebert 1827-1895 Tolbert), gehuwd met Reina Geerdina Wijma (Marum 1829-1922 Leek), eigenaren en bewoners tot 1861. Tjeert is bakker. In 1863 vertrekt hij naar Tolbert en wordt wegwerker
1865-1880 Janke Tieses Bijztter (Marum 1804-1889 Nuis), weduwe van Wobbe Alles Ausma, (Nuis 1804-1847 Nuis) en Hindrik Hindriks Boerema (Marum 1812-1858 Marum), eigenares, waarschijnlijk geen bewoonster. Wobbe en Hindrik waren landbouwers.
1880-1913 B34 Kornelis Veenstra (Nuis 1849-1903 Nuis), gehuwd met Ieuwktje Hoeksema (Grootegast 1841-1888 Nuis), eigenaren en bewoners. Kinderen Grietje en Hessel Veenstra worden in 1903 eigenaar. Kornelis was bakker en caféhouder. Hessel woont mogelijk tot zijn huwelijk nog bij Klaassens in, Grietje woont ongehuwd in Groningen
1905-1963 B34
B48
B25
34
Albert Klaassens (Tolbert 1872-1958 Nuis), gehuwd met Lamke Zuur (Zevenhuizen 1872-1963 Leek), eigenaren vanaf 1913 en bewoners van na 1907 tot hun overlijden. Albert was caféhouder/kastelein, foeragehandelaar, landbouwer en paardenhandelaar en was agent paardenverzekering. In 1938 kwam een beklemming op het bezit en Albert en Lamke werden beklemde meiers voor een bedrag van fl. 15,-.
1963-1976 34 Jakob Klaassens (Nuis 1911-2001 Tolbert), gehuwd met Geertje Palsma (Niebert 1913-2006 Marum), eigenaren en bewoners. Ongehuwde zus Jantje Klaassens (Marum 1905-1973 Nuis) was mede eigenaar en bewoner tot haar overlijden. Jakob was caféhouder/kastelein, foeragehandelaar, landbouwer en paardenhandelaar. Jantje was overdag kastelein als vader en broer ander werk verrichten. In 1975 werd de beklemming afgekocht.
1976-heden 34 Fam. Klaassens/Veenstra, eigenaren en bewoners. De fouragehandel stop ca. 1976, de melkveehouderij in 1989 en het café sloot na 100 jaar in 2005 de deuren. Klaassens was vele jaren lid van de vrijwillige brandweer en zijn vrouw bij de plaatselijke toneelvereniging.