Nuis – Nieuweweg 27

Bouwjaar 1913. Dit is jarenlang een kruidenierswinkeltje geweest tot begin jaren zeventig van de vorige eeuw ongeveer.

huidige woning kadasterkaartje Foto uit circa 1916, links de kruidenierswinkel met daarnaast Nieuweweg 25. Nr. 23 werd pas in 1917 gebouwd en ontbreekt op deze foto nog. Sieuwert en Jantje Lieffering-Boonstra
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1913-1920 B72 Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum), eigenaar. Gjaltema was aannemer te Marum en bouwde vele huizen in de gemeente Marum in deze periode. Wie hier woonde de eerste jaren is niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk was onderstaande Aaltje Boonstra-Heuker al huurder vanaf de oplevering, ze was namelijk ook in 1903 al winkelierster, ruim voor de bouw van deze winkel.
1920-1934 B72 Aaltje Heuker (Nuis 1855-1934 Nuis), weduwe van Tjerk Boonstra (Surhuizum 1853-1907 Dennenoord), eigenaren. Aaltje bleef in 1907 met 8 kinderen alleen achter in de leeftijd van 22 tot 7 jaar toen man Tjerk overleed. Ze hadden er 11, maar 1 was jong overleden en de oudste 2 al getrouwd. Tjerk zat in ieder geval al 4 jaar in Dennenoord voordat hij overleed. Een zware opgave voor de vrouw des huizes.
19??-1928 B72 Seesche Boonstra (Tolbert 1885-1968 De Wilp), gehuwd met Hendrik Helmholt (Marum 1886-1928 Groningen), huurders. Seesche was een dochter van bovenstaande Tjerk en Aaltje Boonstra. Ze waren kruideniers totdat ze in 1928 naar De Wilp verhuisden.
1928-1958 B72
B61
Sieuwert Lieffering (Niebert 1897-1971), gehuwd met Jantje Boonstra (Tolbert 1897-1993 Marum), waren al huurders sinds 1928, sinds 1934 eigenaren. Jantje was eveneens een dochter van bovenstaande Tjerk en Aaltje Boonstra. Kruideniers. Verhuisden later naar de Mienscheer 8.
1957-2021 B61
27
Tjerk Sieuwert Lieffering (Zevenhuizen 1932-1974 Nuis), gehuwd met Aaltje Brandsma, bewoners sinds 1957, sinds 1958 eigenaren. Tjerk was medewerker bij het GAK. Eigenaren van de kruidenierswinkel tot ergens in de jaren ’70.
2021 27 In de verkoop.