Nuis – Nieuweweg 25

Bouwjaar 1914.

huidige woning kadasterkaartje Foto uit circa 1916, links de kruidenierswinkel met daarnaast Nieuweweg 25. Nr. 23 werd pas in 1917 gebouwd en ontbreekt op deze foto nog Rein en Alida Soetendal-Poelstra met kinderen: achter vlnr. Johanna (Hannie), Jouke, Harm en Martje en voor Roelfien (Roelie), Henderika Albertje (Riek), Egbertha (Bep) en Albertje (Ab).
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1914-1919 B71 Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum). Hijlke hertrouwde later met Grietje Por (Leens 1886-1983 Marum), eigenaren. Gjaltema was aannemer te Marum. Wie hier woonde de eerste jaren is niet bekend.
1919-1922 B71 Boke Dijkstra, eigenaar. Huurder was Arnoldus Talstra (Rinsumageest 1895-1968 Surhuisterveen), gehuwd met Jelske Castelein (Birdaard 1896-1987 Veenwouden), van 1919 tot november 1921. Dijkstra was houthandelaar, waarschijnlijk geen bewoner, maar woonde wel in Nuis. Talstra was onderwijzer, zijn zoon Ebele trouwde later met een dochter van bovenstaande Hijlke Gjaltema en Durkje Dam.
1922-1925 B71 Gereformeerde Schoolvereniging Marum is eigenaar. Huurders waren hoogstwaarschijnlijk sinds 1923 onderstaande Rein Soetendal en zijn gezin, totdat ze het in 1925 kochten.
1925-1930 B71 Rein Soetendal (Mildam 1882-1940 Eindhoven), gehuwd met Alida Poelstra (Groningen 1884-1975 Eindhoven), eigenaren. Soetendal kwam vanuit Mildam naar Haulerwijk en vandaar in Marum terecht. Hij trouwde er en ze kregen in Marum een zoon, daarna verhuisde hij naar Nieuweweg 5 in Nuis, waar nog eens 6 kinderen werden geboren. Hij had een schildersbedrijfje en zette deze op dit adres voort sinds circa 1923. Door een overschot aan huisschilders in de directe omgeving, vertrok het gezin, moeder hoogzwanger, in 1930 naar Eindhoven om er bij Philips aan de slag te gaan, waar ook meisjes werden gevraagd, zodat ook de oudste dochters aan de slag konden. Het kleinste meisje van de foto werd als enige in Eindhoven geboren.
1930-1931 B71 Sikke Wieringa (Garnwerd 1904-1984), gehuwd met Baaike Stuurwold (Thesinge 1905-1985 Groningen), eigenaren en bewoners. Huisschilder, woonde later Kruisweg 37.
1931-1932 B71 Sijtze Jonker (Grouw 1879-1931 Marum), weduwnaar van Trijntje Lenstra (Appelscha 1882-1929 Opende), eigenaren. Brandstofhandelaar en schipper te Opende. Geen bewoner, overleed het jaar van aanschaf.
1932-1952 B71
B60
Harm Havinga (Surhuisterveen 1875-1946 Nuis), gehuwd met Annette Bokelmann (Holterfehn, D. 1891-1981 Winsum, Gn.), eigenaren en bewoners. Dochter Hinrika Ewina Havinga en haar man Hendrik Berends woonden in bij moeder na de dood van vader. Van 1950-1951 en in 1950 hadden ze twee kostgangers, resp. Pieter A. Romberg en Wilhelmus Iseger.
Annette en het gezin Berends verhuisden samen naar elders in Nuis.
1952-1956 B71
B60
Ferdinand Postmus (Nuis 1905-1972 Groningen), gehuwd met Auktje van der Mei (Jonkersvaart 1910-1993 Opende), eigenaren en bewoners. Chauffeur, verhuizen naar Oudeweg 7.
1956-? B60
25
Sijtze Boonstra (1926-2002), gehuwd met Geertje de Jong (1923-1981 Nuis), eigenaren en bewoners. Dochter Emke woonde in 1971 enkele maanden in op dit adres evenals dochter Maaike met haar dochter van 1972-1974. Geertje is verongelukt toen ze bij zoon Joke in de auto achteruit het erf afreden en in botsing kwamen met de goederentrein Drachten-Groningen. Ze was op slag overleden.
?-2011 25 onbekend
2011-heden 25 Siebren Wijnalda en Henriëtte Keizer, eigenaren en bewoners, Henriëtte tot 2017. Henriëtte verkoopt haar deel van de woning aan Siebren in 2017 en verlaat de woning.