Nuis – Nieuweweg 24

Bouwjaar 1925.

huidige woning kadasterkaartje
Henderikus Hut Henderikus Hut en Feiktje Vossema 65 jaar getrouwd Olfert en Epke Praamstra-Land
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1925-1932 B37 Henderikus Hut (Nuis 1868-1957 Nuis), gehuwd met Feiktje Vossema (Marum 1864-1959 Nuis), eigenaren tot 1928 samen met Hijlke Gjaltema (Surhuisterveen 1880-1947 Marum), gehuwd met Durkje Dam (Surhuisterveen 1881-1935 Marum). Hijlke hertrouwde later met Grietje Por (Leens 1886-1983 Marum). Hendrikus Hut was landbouwer, Gjaltema aannemer. Bewoners in deze periode onbekend
1932-1936 B37 Sietske Bandringa (Roderwolde 1863-1936 Nuis), weduwe van Wiebe Leistra (Ureterp 1856-1912 Marum), eigenaar en bewoner. Wiebe was landbouwer in Marum.
1937-1951 B37
B20
Olfert Praamstra (Feerwerd 1890-1984 Deventer), gehuwd met Epke Land (Sauwerd 1892-1956 Zutphen), eigenaren. Praamstra was kruidenier te Marum, Kruisweg 10. Waarschijnlijk geen bewoner
1940-1951 B37
B20
Jan Freerk Jager (Hoogezand 1911-1984 Leeuwarden), gehuwd met Heiltje Riemersma (Leeuwarden 1914-2011 Leeuwarden), huurders. Jager was timmerman. Lammert Westerhof en gezin waren inwonend van mrt-sep 1946.
1951-1961 B20 Jilje Veenstra (Lutjegast 1908-1973 Marum), gehuwd met Jelkje Bron (Faan 1911-2009 Marum), eigenaren en bewoners sinds 1956. Jilje was verzekeringsagent. Dochter Klaaske Veenstra en man H. Koop woonden in 1955 enkele weken bij hun ouders.
1961-1981 B20
24
Jan Veenstra, gehuwd met Martje ? (?-voor 2009), eigenaren en bewoners. Broer Klaas Veenstra woonde enkele maanden in bij Jan in 1962.
1981-1988 24 Roelof Aldert Roffel, eigenaar en bewoner.
1988-1995? 24 Hendrikus Snip, gehuwd met Jeltje Nijboer, eigenaren en bewoners. Verhuisd naar Marum
1995-2016 24 Hendrik Jagersma (Marum 1930-2016 Nuis), gehuwd met Sjoukje Bosma (? 1931-2003 ?), eigenaren en bewoners.
2017-heden 24 Gerda Jagersma, eigenaar en bewoner. Dochter van Hendrik en Sjoukje Jagersma.