Nuis – Nieuweweg 21

Bouwjaar 1915.
Derk en Trientje van der Wijk geven bouwbedrijf Gjalt Turksma in 1914 opdracht om deze boerderij te bouwen. In april 1915 is de woning gereed. Het verhaal in de familie is, dat hun oudste zoon Jan precies 3 weken oud is wanneer ze naar de nieuwe woning verhuizen. Dit zou dan op 26 april 1915 zijn. Voor de bouw woonden Derk en Trientje met Derk zijn broer Jan op Oudeweg 5 in Nuis.
Vier generaties Van der Wijk zijn veehouder op deze plaats. De nieuwe eigenaar Postmus breekt de inmiddels behoorlijk vervallen boerderij in 1999 af en bouwt op een andere plek op het perceel een nieuwe woning, welke in 2001 door hem en zijn partner wordt betrokken.

Huidige woning met links de bebossing, welke vroeger rond de oude woning stond kadasterkaartje situatie 1990 Oudste foto van ca. 1919. Rechts staat Trientje van der Wijk- Helmholt met zoon Jan en links de dienstmeid met zoon Hendrik. De personen in het midden zijn Anna Catharina Rosema-Helmholt (zus van Trientje) met waarschijnlijk haar oudste dochter Henderika Jakoba.
 De boerderij omstreeks 1940 Derk van der Wijk en Trientje Helmholt met zoon Jan (1916) Jan van der Wijk en Trientje Bergsma (1939)
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1915-1939 B50
B61
Derk van der Wijk (Nuis 1863-1939 Nuis), gehuwd met Trientje Helmholt (Doezum 1885-1947 Marum), eigenaren en bewoners. Inwonend is Derk zijn broer Jan van der Wijk (Nuis 1864-1936 Nuis). Derk en Jan zijn landbouwers. Jan is ongehuwd en verhangt zich in 1936 in het kippenhok achter het stierenhok. Trientje woont, na de dood van Derk, de laatste jaren bij haar dochter in Marum.
1939-1973 B61
B40
21
Jan van der Wijk (Nuis 1915-1973 Groningen), gehuwd met Trientje Bergsma (Marum 1911-2014 Nuis), eigenaren en bewoners. Veehouder, zoon van bovenstaand echtpaar. Jan en Trientje verhuizen in 1968 naar Nieuweweg 42 Nuis. Trientje was enige tijd de oudste inwoner van de gemeente Marum, ze werd uiteindelijk 103 jaar.
1973-1999 21 Fam. Van der Wijk/Renkema eigenaren en bewoners. Veehouder, zoon van bovenstaande. Derk en Sietske verhuizen in 1968 van Zandpad 8 naar hier. Ze vertrekken in 1999 naar Molenweg 94 in Niebert.
1999-2022 21 Roelf Sake Postmus (Marum 1950-2022 Nuis), samenwonend met Ebeltje Alberts (Sebaldeburen 1938-2002 Nuis), eigenaren en sinds 2001 bewoners. Postmus breekt de boerderij af en bouwt er de huidige woning. De groenpartij in de noordoosthoek van het perceel stond rond de verdwenen boerderij.