Nuis – Nieuweweg 2

Bouwjaar voor 1832. Op Hisgis staat hier de woning, eigendom van Freerk Johannes de Vries uit Noordwijk. Aan de oorspronkelijke vorm wordt in de 19e eeuw nogal eens iets veranderd, maar circa 1963 wordt het oude boerderijtje geheel afgebroken en wordt er een nieuwe woning van gele steen opgetrokken.

huidige woning kadasterkaartje Kadasterkaartje 1970: in het rood de nieuwe woning met in blauw de contouren van de oude boerderij. De oude woning voor de jaren '60.
De oude woning voor de jaren '60 De oude woning voor de jaren '60 Pieter en Trientje Bergsma-de Boer Johannes en Jitske Helmholt-Slotegraaf.
Boerderijtje zichtbaar op de achtergrond links van het groepje mensen.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1832-183? Freerk Johannes de Vries (Hardegarijp 1760-1837 Noordwijk), gehuwd met Grietje Sipkes (Boornbergum 1769-1847 Noordwijk), eigenaren, geen bewoners. Freerk en Grietje wonen in Noordwijk in ieder geval van 1814 tot hun dood.
±1833-1836 Klaas Germs Burema (Niekerk 1808-1841 Niebert), gehuwd met Edsche Veenstra (Marum 1812-1859 Nuis), eigenaren en bewoners. Klaas was wagenmaker. In 1836 woont hij reeds te Niebert.
1837-1875 B54 Berend Jans Hazenberg (Nuis 1800-1875 Nuis), gehuwd met Fenje Jans Ruiter (Lettelbert 1803-1875 Nuis), eigenaren en bewoners. Landbouwer, koopman, winkelier.
1876-1893 Willemke Hazenberg (Nuis 1839-1913 Orange City, IA, USA), gehuwd met Bastiaan Graanstra (Ureterp 1840-1924 Orange City, IA, USA), eigenaren en bewoners. Landbouwers. Dit gezin emigreert in 1893 naar Noord-Amerika. Willemke was een dochter van bovenstaande Berend Jans Hazenberg en Fenje Ruiter.
1893-1896 Wiemer Renkema (Niebert 1839-1914 Oldekerk), weduwnaar van Wijtske Harts van der Wier (Suameer 1857-1889 Niebert), eigenaren. Mede-eigenaar is Riemer Renkema (is dit de zoon?). Landgebruiker.
1896-1897 Derk Hazenberg (Nuis 1855-1920 Tolbert), weduwnaar van Sijke Harts van der Wier (Suameer 1863-1937 Tolbert), eigenaren. Sijke was een zus van bovenstaande Wijtske.
1897-1909 B33 Berend Ausma (Nuis 1840-1909 Nuis), samen met zus Renske Ausma (Nuis 1835-1907 Nuis), gehuwd met Pieter Ipema (Roden 1831-1907 Nuis). Allen landbouwers, Berend was ongehuwd en Renskje en Pieter waren kinderloos.
1910-1920 Pieter Bergsma (Marum 1845-1928 Marum), gehuwd met Trientje de Boer (Nuis 1849-1938 Marum), eigenaren en bewoners. Verver in ruste. Kinderen zijn mede-eigenaren.
1920-1921 Hendrik van der Heide (Tolbert 1874-1947 Groningen), gehuwd met Akke Copinga (Tolbert 1875-1953 Groningen), eigenaren. Landgebruiker en winkellier in Boerakker, later Tolbert.
1921-1929 B30 Henke van der Heide (De Wilp 1863-1934 Nuis), weduwe van Tjeerd Gaikema (Niebert 1858-1918 Oldekerk), eigenaren en bewoners. Landbouwers. Henke is een zus van bovenstaande Hendrik.
1929-1955 B30
B2
Ebeltje Stuivinga (De Wilp 1872-1955 Tolbert), weduwe van Hilbrand Balk (Oostwold 1867-1927 Nuis), eigenares en bewoonster. Zoon Berend Balk (Lagemeeden 1904-) en zijn gezin woont in bij moeder. Landbouwers.
1954-1957 B2 Hendrik Ernst Nijboer (De Wilp 1872-1955 Tolbert), weduwe van Zwaantje Minke Ploeg (Oostwold 1867-1927 Nuis). Landbouwer. Van 1954 tot 1955 inwonend, daarna huurders. Freerk Heidinga werd eigenaar in 1956.
1956-1959 B2 Freerk Heidinga (Zevenhuizen 1895-1964 Nuis), gehuwd met Lubbina Dijk (Marum 1901-1963 Groningen), eigenaren.
1957-1959 B2 Jitske Slotegraaf (Ureterp 1893-1983 Marum), weduwe van Johannes Helmholt (Doezum 1879-1955 Nuis), huurder. Inwonend Hendrik Poelman in 1958 twee maanden en Jakob Folmer van 1958 tot 1959.
1959-1986 B2
2
Jannes Heidinga (1924-1985 Nuis), gehuwd met Sjoukje Jantje Tabak (Niebert 1926-2018 Marum). Landarbeider, later veehouder. Inwonend van 1964-1964 Meintje de Jong en van 1970-1972 Albertus Heeling uit Zweeloo. Ze breken circa 1963 de oude woning af en bouwen een moderne woning op dezelfde plaats. Jannes had melkkoeien, legkippen en eenden.
1986-heden 2 Familie Vorenholt/Heidinga. Dochter van bovenstaande Jannes en Sjoukje Heidinga.