Nuis – Nieuweweg 17

Al bij de invoering van het kadaster in 1832 staat deze woning op de kaart. Het is dan bezit van Meine Wijbes de Boer uit Noordwijk, die echter nooit in het huis woonde. In 1812 was Jan Pieters Pol de bewoner, tot in ieder geval 1826. In 1834 kwam de woning in handen van Hindrik Hijmersma en later van diens zoon Hendrik. Hij trouwde op late leeftijd met weduwe Frouktje van der Velde-Renkema, waardoor de woning haar zoon Wiebe van der Velde toekwam. Wiebe overleed ongehuwd. De kleinkinderen van zijn zus Baudina Alberts-van der Velde erfden de woning in 1943. caféhouder Klaassens huurde het huis tot 1964, waarna één van de vijf voornoemde nazaten van Baudina Alberts het huis betrok met haar echtgenoot.

Huidige woning kadasterkaartje De voormalige woning in de jaren '60 van de vorige eeuw Jakob Klaassens en Geertje Palsma in 1943
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1812-1834(?) 46
55(?)
Meine Wibes de Boer (Noordwijk 1786-1867 Noordwijk), gehuwd met Matje Freerks de Vries (Grootegast 1802-1877 Noordwijk), eigenaren. Bewoners zijn Jan Pieters Pol (1759-1836 Nuis), gehuwd met Wijtske Johannes Kuipers (1767-1853 Nuis). Meine de Boer was eigenaar van het huis, maar woonachtig te Noordwijk.
1834(?)-1877 Hendrik Jans Hijmersma (Niebert 1793-1860 Nuis), gehuwd met Grietje Hindriks Wilderman (Nuis 1802-1877 Nuis), eigenaren en bewoners. Hendrik is arbeider.
1877-1905 Hendrik Hijmersma (Nuis 1833-1903 Nuis), gehuwd met Frouktje Renkema (Marum 1834-1912 Nuis), eigenaren en bewoners. Frouktje is weduwe van Louwe van der Velde. Hendrik en Frouktje hebben samen geen kinderen. Het huis komt in handen van Wiebe, zoon van Louwe en Frouktje.
1905-1943 B49 Wiebe van der Velde (Nuis 1870-1943 Nuis), ongehuwd en eigenaar. Zijn zus Baudina Alberts-van der Velde (Nuis 1873-1954 Noordwijk), al jong weduwe van Halbe Alberts (Niebert 1864-1900 Niebert) woont bij hem in. Wiebe is landbouwer en ongehuwd. Bij zijn overlijden komt het huis in handen van de kleinkinderen van zijn zus Baudina Alberts-van der Velde.
1943-1964 B49
B26
17
Eigenaren zijn Halbe, Baudina, Zwaantje, Hindrikje en Iekje Catharina Alberts.
Bewoners zijn Jakob Klaassens (Nuis 1911-2001 Marum) en Geertje Palsma (Niebert 1913-2006 Marum).
Jakob en Geertje verhuizen in 1964 naar de overkant van de straat, het café Klaassens van ouders Albert Klaassens en Lamke Zuur.
1964-heden 17 Familie Hut/Alberts.