Nuis – Nieuweweg 120

Bouwjaar voor 1812.

huidige woning kadasterkaartje Heine (1860-1950) en Antje Keuning-Iest (1863-1934)
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
>1806-1819 2
3
Hidde Derks (Ipema) (1769-1813 Nuis), gehuwd met IJktje Tjeerts (17??-±1806 Nuis), bewoners. Inwonend was zijn broer Sijmen Derks de Boer (1771-1819 Nuis), ongehuwd. Hidde was landbouwer. Hij werd geen Ipema genoemd, totdat zijn zoon in 1831 overleed, die droeg de naam Ipema. Sijmen was arbeider en heette De Boer (!).
1819-±1822 3 Willem Luikes Rinkema (Grijpskerk 1801-1866 Nuis), gehuwd met Ruurtje Wijbes Hazenberg (Nuis 1800-1865 Nuis), eigenaren en bewoners. Willem en Ruurtje waren bakkers en kwamen van Grootegast. Ze vertrokken er ook weer naar toe.
±1822->1824 3 (Nog) onbekend.
>1824-1840 3 Sjouktje Lammerts (Leek 1765-1847 Nuis), weduwe van Jan Teunis van Valen (Mierlo 1764-1824 Nuis), eigenaar en bewoner. Woonden bij de dood van Jan waarschijnlijk op Nieuweweg 2 als huurders. Jan was wever van beroep.
1840-1866 3 Freerk Jans Hoeksema (Grijpskerk 1801-1866 Nuis), gehuwd met Martje Tjeerts de Boer (Nuis 1800-1865 Nuis), eigenaren en bewoners. Freerk was kuiper van beroep. Hun enige zoon Jan stierf in 1865 ongehuwd, 25 jaar oud.
1866-1874 Popke Alkema (Nuis 1814-1898 Nuis), weduwe (1) van Aaltje Veenstra (Nuis 1815-1842 Nuis), weduwe (2) van Martje IJpma (Niebert 1821-1853 Nuis en gehuwd met Hiltje Posthuma (Niebert 1831-1806 Nuis), eigenaren en waarschijnlijk bewoners. Mede-eigenaren waren hun kinderen. Popke was arbeider en landbouwer.
1874-1876 Lubbina Hummel (Nuis 1826-1908 Nuis), ongehuwd, eigenaar en waarschijnlijk bewoner. Geen beroep gevonden.
1876-1899 Aize Veeninga (Wijnjeterp 1844-1908 Groningen), gehuwd met Willemke Friso (Duurswoude 1849-1926 Groningen), eigenaren en  bewoners. Aize was (grof-)smid.
1899-±1919 B52 Heine Keuning (Opende 1860-1950 Grootegast), gehuwd met Antje Iest (Kooten 1863-1934 Grootegast), eigenaren en  bewoners. Heine was (grof-)smid, hij verhuisde naar Nieuweweg 84.
±1919-1920 Johannes Henderikus Tol, (Niebert 1883-1931 Groningen), ongehuwd, eigenaar, waarschijnlijk strijkgeldjager. Johannes was dienstknecht en woonde in Niebert.
1920-1966 B118
B150
120
Kornelis Broersma (Westergeest 1884-1965 Groningen), gehuwd met Teerske van Dellen (Grijpskerk 1893-1972 Assen), eigenaren en  bewoners. Inwonend van 1961-1962 Bauke Broos, mogelijk een knecht. Kornelis was stelmaker en wagenmaker. Teerske verhuisde in 1966 naar Assen.
1966-1971 120 Menko Boonstra (Tolbert 1929-2019 Marum), gehuwd met Grietje Dalmolen (Hoogkerk 1931-2018 Marum), eigenaren en  bewoners. Inwonend in 1970 Berend Dalmolen. Menko was landarbeider en kwam van Nieuweweg 74. Hij verhuisde naar Molenweg 23 Niebert.
1971-1973 120 Henderikus Spaan (Roden 1918-2000 Groningen), gehuwd met Jantje Pruim (Zevenhuizen 1918-1986 Roden), eigenaren,  geen  bewoners. Spaan was eigenaar van de Sparo RVS fabriek in Roden en op Nieuweweg 124.
1973-heden 120 Familie Boonstra/Hofsté, eigenaren en  bewoners. Boonstra was timmerman.