Nuis – Nieuweweg 12

Bouwjaar 1937.
Luitje Eringa koopt een deel van een perceel hooiland van Derk van der Wijk en laat er een woning op bouwen.

huidige woning kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1937-1960 B28-I Luitje Eringa (De Wilp 1867-1951 Nuis), gehuwd met Maaike Helder (Noordwijk 1870-1945 Nuis) eigenaren en bewoners tot 1951. Landbouwer. Na de dood van Luitje worden zijn kinderen Sijbe, Fokke, Henderikus, Wiebrand, Etto en Hendrikje Ettje eigenaren tot 1960.
1945-1946 B28-I Aalje Houtman en gezin, inwonend. Onbekend wie dit zijn.
1947-1960 B28-I
B9
Eltje Veenstra (Nuis 1876-1970 Marum), weduwe van Edsge Postmus (Noordwijk 1867-1932 Groningen), inwonend, later huurder. Eltje woonde sinds 1947 als dienstbode bij Eringa en werd daarna hoofdbewoner.
1960-1974 B9
12
Henderikus Eringa (De Wilp 1900-1966 Groningen), gehuwd met Hielkje Wijma (Drachten 1901-1997 Marum), eigenaren en sinds 1965 bewoners. Bij boedelscheiding komt het huis Henderikus toe. Hij is koopman.
1960-1965 B9
12
Klaas Jakobs (1931-2002), gehuwd met Sien, huurders. Huurde de woning tijdens het bezit van Van der Laan en Heidinga (volgende regel).
1974-heden 12 Luitje Eringa (1933-2016 Nuis), gehuwd met Trientje Wiersma, eigenaren en bewoners. Luitje was vertegenwoordiger.