Nuis – Nieuweweg 110

Bouwjaar 1845.
Gebouwd door houtkoper Jacob Zuiderhoek uit Leek.

huidige woning kadasterkaartje

/tr>

Oudst bekende foto van de bakkerij van Menze Folmer. De verbouwde bakkerij van Jan Folmer. De achterzijde van de bakkerij. Grafmonument van het echtpaar Scholland te Maxwell, New Mexico. V.S.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1845-1846 Jacob Zuiderhoek (Leek 1792-1871 Leek), gehuwd met Geertruida Sijtes IJwema Bousma (Niebert 1803-1874 Leek), eigenaren, geen bewoners. Jacob was houtkoper te leek.
1846-1849 Albert Hendrik Burgstra (Nuis 1808-1864 Marum), gehuwd met IJktje Bron (Marum 1826-1881 Marum), eigenaren en bewoners. Albert heet bij zijn huwelijk Burg, later Burgstra. Hij was landbouwer en kastelein.
1849-1852 Fettje Pieters Harkema (Sebaldeburen 1799-1873 Niekerk), weduwe van Jan Ebles Dijkstra (Marum 1787-1845 Oldekerk), eigenares, waarschijnlijk geen bewoner. Jan was landbouwer. Hij wordt na 1811 ook Jan Ebels en Jan Ebbels genoemd.
1852-1879 Derk Harms Pop (Leek 1787-1861 Nuis), gehuwd met Dirkje Meints Wieringa (Grootegast 1793-1879 Nuis), eigenaren, niet bekend of ze bewoners waren. Derk was landbouwer te Nuis. Ze hadden ook een woning in de Zuiderhoek in deze periode.
1879-1893 Bareld Schoolland (Ureterp 1838-1893 Maxwell, NM, V.S.), gehuwd met Martje Hummel (Nuis 1837-1897 Maxwell, NM, V.S.), eigenaren en bewoners. Bareld was koopman. Martje had een tweelingbroer Hendrik. Ze woonden hiervoor op Nieuweweg 108 en emigreerden in 1893 naar Noord-Amerika met als reden lotsverbetering..
1893-1898 Pieter Noord (Marum 1865-1945 Tolbert), gehuwd met Roelfke Wijkstra (Nuis 1867-1934 Tolbert), eigenaren en bewoners. Pieter was bakker te Nuis, later te Tolbert.
1898-1930 B47
B112
Menze Folmer (Oldehove 1866-1952 Nuis), gehuwd met Jacobje Busscher (Zevenhuizen 1873-1944 Nuis), eigenaren en bewoners. Menze kwam als werkman van Ulrum en werd bakker te Nuis.
1930-1987 B112
B143
110
Jan Folmer (Nuis 1902-1972 Nuis), gehuwd met Froukje Hovinga (Niebert 1906-1987 Groningen), eigenaren en bewoners. Auktje Mekkes (Nuis 1926-2017), later gehuwd met Sipke de Vries (1923-2014), was van 1942 tot 1949 inwonend dienstbode bij de familie Folmer. Jan nam zijn vaders bakkerij over.
1987-heden 110 Familie Van Putten/Ottens, eigenaren en bewoners.