NUIS – Nieuweweg

Hieronder is een kaart weergegeven van de Nieuweweg in vier delen (A tm D) van west naar oost. Enkele woningen staan in een kader, vanwege de grote afstand tot de Nieuweweg.
Elke rode woning kan aangeklikt worden en is inmiddels voorzien van informatie. De oranje woningen zijn nog in bewerking. De bruin gekleurde woningen zijn verdwenen en zijn aangegeven met hun vroegere huisnummer of een letter. Donkerbruine huizen kunnen al worden aangeklikt, lichtbruine zijn in bewerking. Er is een begin gemaakt met Nieuweweg oneven 1 t/m 27 en even 2 t/m 42. Aanvullingen, verbeteringen en (oude) foto’s van huizen en bewoners zijn van harte welkom. Deze kunt u ons per email toezenden.

Nieuweweg 1 Nieuweweg 2 Nieuweweg 4 Nieuweweg 5 Nieuweweg 6 Nieuweweg 7 & 9 Nieuweweg 8 Nieuweweg 10 Nieuweweg 11 Nieuweweg 12 Nieuweweg 13 Nieuweweg 14 Nieuweweg 15 Nieuweweg 16 Nieuweweg 17 Nieuweweg 18 Nieuweweg 19 & 19a Nieuweweg 20 Nieuweweg 21 Nieuweweg 22 Nieuweweg 23 Nieuweweg 24 Nieuweweg 25 Nieuweweg 26 Nieuweweg 27 Nieuweweg 28 Nieuweweg 30