Marum – Hoornweg 5

Voor de huidige bebouwing stond hier een boerderijtje parallel aan de weg. Dit huisje werd gebouwd door de kerk van Marum in 1846 en datzelfde jaar verkocht aan Eelke Fokkes Helmholt. In 1938 kocht de kerkvoogdij Marum het huis van Otto Roelfsema, die beklemd meier werd. De kerkvoogdij verkocht de woning in 1947 aan de gemeente Marum, die het tot de afbraak in ongeveer 1960 verhuurde. In 1962 werd dit kavel gesplitst en werden er twee bungalows gebouwd; nr 5 en nr. 5a

huidige woning kadasterkaartje Huidige woningen Hoornweg 5 en 5a (rood) en de oude woning (blauw). De achterzijde van de oude woning. De man is Roelf Hielema. Het bijbehorende kippenhok.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1846-1893 Eelke Fokkes Helmholt (Marum 1808-1864 Marum), gehuwd met Grietje Flonk Beereboom (Leek 19-1899 Marum), eigenaren en bewoners. Ze bestierden een winkeltje in deze woning.
1893-1904 Barteld Helmholt (Marum 1840-1931 Marum), gehuwd met Trientje Posthuma (Marum 1844-1921 Marum), eigenaren en bewoners. Kastelein en landbouwer. Ze hadden geen kinderen.
1904-19?? Wietze Venema Niet bekend welke Wietze Venema dit is.
19??-1922 Jan Krans (Muntendam 1877-1958 Marum), gehuwd met Eva Posthumus (Siegerswoude 1884-1943 Groningen), eigenaren en bewoners. Landbouwer, verhuizen later naar de inmiddels verdwenen boerderij aan de overkant (parkeerterrein De Holten).
1922-1947 A331 Otto Roelfsema (Hellum 1864-1943 Marum), gehuwd met Lammechien Closse (Slochteren 1869-1942 Marum), tot 1938 eigenaren, daarna beklemde meier  voor de kerkvoogdij en bewoner tot 1943. Hun schoonzoon Jelmer Hovinga (Tolbert 1889-1967), gehuwd met Iektje Roelfsema (Schildwolde 1893-1968), wagenmaker uit Bakkeveen was meier voor de kerkvoogdij van 1943 tot 1947. Hij woonde waarschijnlijk niet in deze woning. Zij waren de ouders van bakker Hendrik Roelfsema van Hoornweg 86.
Er werd bij het naar huis gaan na de gymnastiek, die werd gegeven in de grote zaal van de “Koppelpaarden” altijd deurtje gebeld bij Roelfsema.Vlak bij de voordeur stond een coniferenbosje en op een avond had hij zich daar verstopt. Op het moment dat er weer deurtje werd gebeld,  sprong hij tevoorschijn en gaf de jongen, die het toen deed, een pak slaag.
  A 331 Venema Postbode
1943-1957 A 331 Roelf Hielema (Doezum 1909-1996), gehuwd met Geertje Dijkema (De Wilp 1912-2006 Marum)
1957-±1960 5 Willem J. Kremer, gehuwd met Lamke de Wit (Opende 1928-1992 Marum) Hij was rietdekker en vader van Tiemen Kremer; rietdekker van de Keuningsweg De Wilp.
1962-1974 5 Jozef van Kammen (Drachten 1897-1974 Marum), met zijn huishoudster Fennigje Hoiting (Hoornschedijk 1898-1979 Marum), weduwe van Harm Riepema (Zuidwolde, Gn. 1898-1943 Woldendorp) Hij heeft op de helft van het oorspronkelijke kavel een nieuw huis laten zetten. De andere helft werd bebouwd door Harm Bekkema: zie Hoornweg 5a.
1974-1977 5 Fennigje Riepema-Hoiting Zij bleef  hier na het overlijden van Jozef van Kammen wonen.
1977-2002 5 Jitze Postma (Hemrik 1913-1993 Marum), gehuwd met  Vroukje Roijinga (Donkerbroek 1917-2008 Marum) Ze zijn de ouders van Trijntje Postma van nr 13.
2002- heden 5 Familie Van Houten/Renkema