Marum – Hoornweg 4

Dit huis werd in 1922 gebouwd door aannemer Hendrik Dalstra.
In 1938 werd er een aanvraag ingediend om de voorgevel te veranderen. Van 1929 tot 1975 was achter het woonhuis de steenhouwerij van Cuperus-Van Nijf gevestigd.

huidige woning kadasterkaartje Huize Middaghoogte staat op de gevel. De woning op 4 mei 1965.
Gerhardus van Nijf links, in zijn steenhouwerij met waarschijnlijk zoons Jan en Henrikus. De steenhouwerij in bedrijf. Cuperus aan het werk. Jan Cuperus op het dak van Hoornweg 4.
Wintergezicht ingezonden door dhr. Van Laere De woning in 2000 (Van Laere).
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1923-1929 243 Eigenaren zijn houthandelaar Hendrik Dalstra (Surhuisterveen 1864-1947 Marum), gehuwd met Geeske Kempenaar (Drogeham 1869-1929 Marum) en Okke Wielinga (Marum 1898-1988 Utrecht), gehuwd met Pieterdina Westra (Houwerzijl 1905-1968 Drachten).
Egbert Klaassens (Groningen 1896-1989), gehuwd met Janna Koens (Groningen 1900-1975) en hun kinderen Jan, Janna en Sietse, huurders.
Jan Klaassens, toen 4 jaar, werd een keer door buurman P.A. Postmus opgehaald om naar het appelhofje te gaan achter nr.2, want daar stond een boom met chocoladereepjes. Buurman ging elke week naar de veemarkt in Groningen en nam dan een reepje mee voor zijn buurjongetje, die grif geloofde dat er chocoladereepjesbomen waren.
1929-1931 A243 Gerhardus van Nijf (Groningen 1874-1931 ’s Gravenhage), gehuwd met Klasina Huizinga (Groningen 1869-1931 Groningen), eigenaren en bewoners met hun kinderen, waaronder Geertje. Gerhardus van Nijf had een steenhouwerij aan de Randel en vestigde deze nu aan de Hoornweg.
1931-1961 A243
A323
Geertje van Nijf (‘s-Gravenhage 1904-1996 Marum), gehuwd met Petrus Folkert Cuperus (Bolsward 1911-1995 Marum), eigenaren en bewoners (Petrus sinds 1935). Na de dood van haar vader zette Geertje de steenhouwerij met behulp van een paar knechten voort. Cuperus was steenhouwer in Bolsward geweest in het bedrijf van zijn vader. Hij stamt uit een familie van steenhouwers, ooit begonnen in de jaren 1840/50 te Bozum, die later over geheel Noord-Nederland natuursteenbedrijven bezat.
1961-1962 A323
4
Jochum Roosma (Buitenpost 1931-2009 Buitenpost), gehuwd met Antje Wagenaar (Augustinusga 1932-2019 Zwaagwesteinde), huurders. Hij huurde 14 maanden dit huis, van Fam. Cuperus-Van Nijf, die toen op Lindsterlaan 18 woonden. Jochum was de jongste broer van Roel Roosma hieronder.
1962-1974 4 Petrus Folkert Cuperus  (Bolsward 1911-1995 Marum), gehuwd met Geertje van Nijf (‘s-Gravenhage 1904-1996 Marum) Geertje van Nijf kwam in 1953 als eerste vrouwelijke lid in de gemeenteraad van Marum (P.v.d.A.)  Op 15-11-1972 verongelukte hun zoon Jan (Gerhardus Arend Cuperus) onder een zware steen, die uit de lier van de wagen viel met lossen. Hierna stopten ze met de steenhouwerij. In 1975 verhuisden ze naar Appelscha en van 1995-96 woonden ze in “De Hoorn”
1975-1997 4 Roel Roosma (1924-2019) gehuwd met Aaltje Dekkinga (‘s-Gravenhage 1924-2000 Buitenpost), eigenaren tot 199?. Fam. De Vries/Douma, eigenaren sinds 199? en bewoners deze gehele periode. Sietze nam de steenhouwerij over. Roel Roosma was eigenaar van steenhouwerij De Vries te Buitenpost.
1997-2006 4 Fam. Van Laere/Roorda van Eijsinga, samenwonend, eigenaren en bewoners. Van Laere is ondernemer en Roorda van Eijsinga medisch specialist.
2006-2011 4 De Laeck Hoevelaken B.V. adviesgroep, later Moes.
Meerdere huurders in deze periode.
In 2008 is het kavel gesplitst, waardoor de langgerekte tuin achter de woning danig is ingekort en tegenwoordig deel uitmaakt van percelen behorend bij de  straat.
2011-heden 4 Fam. Buiter/Veldhuis Buiter zat van 2007 tot 2015 namens de P.v.d.A.  in de gemeenteraad van Marum.