Marum – Hoornweg 25

Bouwjaar 1954 door Rozema.
In september 1953 kocht Hennie Zwart de grond. Ze kreeg subsidie om een huis te bouwen van het Rijk, omdat zij jonger dan 35 jaar was. Zij kreeg van haar ouders Fl. 2000.-  als ze hen mee nam om te verzorgen, wat ze ook deed. Moeder verzorgde ze 8 jaar tot ze op 78 jarige leeftijd overleed in 1962. Vader verzorgde ze 11 jaar tot hij op 90 jarige leeftijd overleed in 1965.

Dit huis was op 12-04-1954 klaar. Voor die tijd woonde ze met haar ouders op de Houtwal midden in het land (A449). Toen trouwde ze (30 jaar oud) met Albert Feenstra, die ook op de Hoornweg 25 ging wonen. Maar als hoofdbewoner staat wel haar vader Hendrik Zwart als eerste eigenaar.

huidige woning kadasterkaartje Hoornweg met uiterst rechts nummer 25.
De woning in 2008 Achterzijde woning Achterplaatsje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1954-1965 A431 Hendrik Zwart (Marum 1875-1965 Marum), gehuwd met Sapke Enting (Doezum 1883-1962 Marum), eigenaar en bewoners. Hun dochter Henderika hieronder was eigenaar, maar Hendrik staat als hoofdbewoner in de archieven, terwijl hij in feite inwoonde.
1954-2007 A431
25
Albert Feenstra (Nuis 1922-2009 Drachten), gehuwd met Henderika Zwart (Marum 1924-2017 Marum), bewoners. Henderika is eigenares. Daarna verhuisden ze naar “De Hoorn”.
2008-2018 25 Fam. KrugerBijma, eigenaren en bewoners. Bijma vertrok in 2017.
2018-heden 25 Fam. Smit, eigenaren en bewoners.