Marum – Hoornweg 21

Bouwjaar 1951.
Vanaf de hoek Hoornweg met de Kerklaan liep er vroeger een parallelweggetje naast de Hoornweg tot aan nr 43. Dit is met de reconstructie en aanleg van een diepriool  in de Hoornweg in 2001 verdwenen.

Huidige woning Kerklaan zijde. kadasterkaartje Zestiger jaren 20e eeuw met nog zichtbaar de etalage van de schoenmakerij. Nummer 21 in 1984.
Hoornweg zijde. Kerklaan zijde in de sneeuw; let op naambord 't Hoekje'.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1950-1956 A342 Willem Venema (Marum 1887-1956 Marum), gehuwd met Diewerke Klevringa (Tolbert 1890-1969 Dordrecht), eigenaren en bewoners. Willem was toen zaden- en kunstmesthandelaar, eerder landbouwer. Zij woonden eerder op nr. A320 (na omnummering 242 en 2).
1956-1963 A342
21
Jan Varwijk (Siegerswoude 1912-2011 Marum), gehuwd met Maaike Wijkstra (Marum 1909-1988 Marum), eigenaren en bewoners. Jan was schoenmaker, de etalage is nog te zien op de foto van 1960.
1963-1973 21 Jakob Jan van Weerden (Den Horn 1903-1976 Marum), gehuwd met Grietje de Wind (De Wilp 1909-1971 Marum), eigenaren en bewoners. Jakob was veehouder. Hij ging naar “De Hoorn”.
1973-1984 21 Sijbrand van Weerden, gehuwd met Feikje Dijk, eigenaren en bewoners. Sijbrand is vertegenwoordiger, zoon van Jakob Jan van Weerden. Feikje is een zus van Jacob Dijk van nr. 43. Na 1984 gingen ze elk op een ander adres wonen.
1984-heden 21 Fam. Van der Velde / Van Mispelaar, eigenaren en bewoners. Hij is kaasmaker op de zuivelfabriek te Marum.