Marum – Hoornweg 2

In het begin hadden de straten nog geen namen. De streken echter wel. Het gebied ten zuiden van de huidige Hoornweg viel onder de streeknaam “De Linde”. De huidige Hoornweg vormde samen met de huidige Kruisweg en Wendtsteinweg de Provinciale weg en werd later de Hoofdstraat genoemd, omdat het de belangrijkste doorgaande weg was. De huizen hadden wel een nummer, maar niet behorende bij een straatnaam, want er waren toen nog niet zoveel huizen. Vanaf ongeveer 1920 werden de huizen opnieuw genummerd, nu met een letter ervoor, waardoor duidelijk werd in welk dorp een huis lag. Zo had Marum de letter A voor de nummers. Rond 1960 werden de huizen opnieuw genummerd, maar nu met een straatnaam erbij.

Bouwjaar eerste woning voor 1812. In 1849 herbouw van de woning en in 1905 deels afgebroken en herbouwd tot de woning op de foto’s. Afgebroken in 2003.

Enkele jaren voor de sloop van 1997 Afgebroken woning Hoornweg 2 kadasterkaartje
Omstreeks 1900. Dit zou er op duiden dat het echtpaar voor de woning Gerrit Bakker en Magrieta Bakker-Idsingh zijn. 1993 met de westzijde In 1993: nog met de brandstofprijzenzuil in de voortuin
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1812-1841 43 Berent Tjeerts Bosklopper (Marum 1768-1835 Marum), gehuwd met Cornelliske Pieters (Niezijl 1766-1846 Marum), eigenaars en bewoners Woonden er in 1812 al bij het vervaardigen van de ijst van ingezetenen van Marum.
1841-1861 Tjerk Wijtzes Hoekstra (Grouw 1797-1845 Marum), gehuwd met Elizabeth Berents Bosklopper(Marum 1798-1842 Marum), daarna gehuwd met Aukje Helmholt (Doezum 1801-1855 Marum), eigenaren en bewoners(tot 1855). Ze herbouwden het huis in 1848. Wie hier van 1855 tot 1861 woonde is niet geheel duidelijk, Van de kinderen van Tjerk leefde er maar 1 meer en die woonde in Lutjegast. Zijn 2 kleinkinderen zijn minderjarig in 1855.
1861-1881 Paulus Scheltema (Franeker 1833-1881 Marum), gehuwd met Anna Maria Dijkstra (Beetgum 1831-1879 Marum), daarna gehuwd met Lambertje van der Lei (Grootegast 1840-1883 Marum), eigenaren en bewoners. Gemeente-ontvanger te Marum
1881-1883 Jan Bolt (Hoogemeeden 1838-1920 Aduard), gehuwd met Kornelia Brouwers (Hoogemeeden 1841-1910 Aduard), eigenaren. Landbouwer te Hoogemeeden. Bewoners onbekend.
1883-1926 A242 Gerrit Bakker (Grootegast 1857-1927 Marum), gehuwd met Magrieta Idsingh (Marum 1854-1939 Groningen), eigenaren en bewoners Gemeente-ontvanger te Marum. Vader van  Abel Iwema Bakker, gemeente-secretaris te Marum en in 1926 benoemd tot burgemeester van de gemeente Noorddijk.

Gerrit Bakker breekt het oude huis in 1904 deels af en herbouwt de woning.

1926-1953 A242 Pieter Postmus (Doezum 1888-1968 Drachten), gehuwd met Grietje Hulshof (Marum 1890-1985 Marum), eigenaren en bewoners (tot 1934) Landbouwer, komende van de Noorderweg 12.
1934-1950 A242
A320
Willem Venema (Marum 1887-1956 Marum), gehuwd met Diewerke Klevringa (Tolbert 1890-1969 Dordrecht), huurders Commissionair en graanhandelaar
1944-1947 A242 Jantje Klevringa (Tolbert 1892-na 1947) Inwonende schoonzus van Willem Venema
1950-1953 A320 Tjeert Notenbomer (Doezum 1908-1983), gehuwd met Jantje Vorenkamp (Roden 1910-1992), huurders Brandstoffenhandelaar
1950-1956 A320 Freerk Dalmolen (1919-1982 Marum), gehuwd met Grietje Barelds (?-2001)inwonend Buschauffeur bij de ESA
1953-1973  A320
2
Tjeert Notenbomer (Doezum 1908-1983), gehuwd met Jantje Vorenkamp (Roden 1910-1992), eigenaren en bewoners. Daarna verhuisden zij naar een nieuwe woning Lindsterlaan 1a gebouwd in de voormalige appelhof van Hoornweg 2
1973-1993 2 Pieter Notenbomer, gehuwd met Joke van der Kolk, weduwe van Sietse Oosterhoff Hij  moest door de veranderde tijd overschakelen op andere brandstofverkoop en startte een benzinepomp. In 1993 verhuisden zij naar een nieuw gebouwde woning aan de overkant van de straat op de hoek van de Wendtsteinweg-Lindsterlaan.
30-07-1997  2 Sloop van de villa, de benzinepomp blijft nog. De familie Berends woont in het huis aan de Lindsterlaan 1a en zetten het benzinestation voort van 2003 tot 2006, waarna het ontmanteld wordt.
2006-heden  Bouwgrond