Marum – Hoornweg 19

Gebouwd voor 1812, herbouwd in 1915.
Dit huis staat op de oostelijke hoek van wat nu de Hoornweg en Kerklaan heet.
Het huidige huis is ontstaan na een grote verbouwing in 1954 van het vorige huis, wat er al stond met een stuk bouwland ernaast. Verbouwd door Joke Wijkstra in opdracht van familie de Groot. Op dat stuk bouwland staan nu de huizen van Kerklaan 1 en 1a.
Vroeger werd de laan naar de kerk het ‘lykloantje’ genoemd, omdat de lijkwagen hierlangs reed naar het kerkhof.
Het was destijds een sintelweg, die afgesloten was met een boom. Ernaast was een fietspad, waar je wel gewoon langs kon. De jongens uit de buurt gingen vaak op de boom zitten, maar werden er dan afgejaagd door de bewoner van het hoekhuis (Bolt).

huidige woning kadasterkaartje Voorgevel gezien vanaf de Hoornweg ca. 1960 Achter- en zijgevel aan de Kerklaan
In de sneeuw gezien vanaf het parallelweggetje van de Hoornweg. Zicht op de Kerklaan met geheel rechts Hoornweg 19
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1812-1849 A62 Gerlof IJtses Oosterhuis (Marum 1764-1852 Marum), gehuwd met Trientje Hindriks (Noordwijk 1769-1855 Marum), eigenaren en bewoners. Gerlof was arbeider, dagloner en later landgebruiker en bezat een stuk grond naast zijn huis, waar nu Kerklaan 1 en 1-A op staan. Gerlof woonde waarschijnlijk ruim voor 1812 al in deze woning. In 1812 staat hij er al ingeschreven in de lijst van ingezetenen.
1849-1877 A72
A85
A140
A106
IJtze Hindriks Wilderman (Nuis 1790-1879 Nuis), eigenaar en bewoner. Landgebruiker. Hij was ongehuwd en een zoon van Anke IJtzes Oosterhuis, zus van bovenstaande Gerlof. IJtze verhuurde een deel van de woning aan kleermaker Roelf van der Naald, hieronder.
1851/’54-1872 A72
A85
A140
Roelf van der Nald (Grijpskerk 1797-1870 Marum), gehuwd met Renske Hindriks Koenes (Oostindië bij Leek 1798-1885 Marum), bewoners. Kleermakers. Hij woont hier met vrouw en kinderen. Zijn vrouw Renske Koenes vertrekt na zijn overlijden naar Leens, maar overlijdt in Marum. Hun zoon Hendrik neemt de kleermakerij over.
1872-1898 A140
A106
Hendrik van der Nal(d) (Augustinusga 1840-1925 Marum), gehuwd met Geeske Hoff (Haulerwijk 1847-1928 Een (Norg)), bewoners. Kleermakers. Hendrik woonde er vanaf 1851/’54, Geeske sinds 1872, het jaar van hun huwelijk.
1877 A106 Diaconie van de Ned. Hervormde gemeente Nuis. Kortstondig eigenaar.
1877-1881 A106 Hotse Luitjens Scheringa (Sebaldeburen 1810-1892 Marum), gehuwd met Grietje Witzes Dijk (Marum 1810-1873 Marum), eigenaren. Hotse was arbeider, later landbouwer. (Schoon)ouders van Karel Friso en Aaltje Scheeringa hieronder.
1881-1898 A106 Karel Friso (Duurswoude 1855-1920 Groningen), gehuwd met Aaltje Scheringa (Marum 1855-1923 De Wilp), eigenaren. Verver woonachtig in De Wilp, waar hij café- en hotelhouder was.
1898-1903 A106 Lukas Holtrop (Marum 1865-1922 Nuis), gehuwd met Baukjen de Boer (Drachten 1864-1926 Nuis), eigenaren en bewoners. Lukas was arbeider, later koetsier. Ze waren kinderloos.
1903-1952 A166
A260
A341
Siebren Bolt (Sebaldeburen 1868-1948 Marum), gehuwd met Jantje Ausma (Nuis 1867-1952 Marum) eigenaren en bewoners. Siebren was landbouwer. In 1915 wordt de woning herbouwd, waardoor de voorzijde aanmerkelijk dichter aan de straat komt te staan. Het deel van de woning aan de westkant werd verhuurd aan de familie Bergsma.
1946-1954 A341 Douwe Bergsma met gezin, inwonend. Zij bleven er wonen na het overlijden van Jantje Bolt-Ausma, totdat de nieuwe eigenaar De Groot het pand ging verbouwen.
1952-1975 A341
19
Kornelis (Kees) de Groot (De Wilp 1895-1970 Marum), gehuwd met Grietje Rademaker (Kloosterveen, Assen 1899-1993 Groningen) eigenaren en sinds 1954 bewoners. Het huis werd in 1952 verkocht aan Kees de Groot, landbouwer, later plaatselijk bureauhouder landbouw PBH), die met zijn kantoor van cafe de Koppelpaarden verhuisde naar de voorkamer op het zuidoosten van nr A 341. Na een grote verbouwing van 1 mei tot 20 december 1954 is de familie de Groot in dit huis gaan wonen. Dochter Aly vertrok in 1962 naar Winterswijk.
Het stuk bouwland naast het huis, waar ze een groentetuin hadden, had Grietje verkocht na het overlijden van haar man.
Grietje verhuisde in 1975 naar de net opgeleverde woning Willem Dreeslaan 12.
1975-2006 19 Anne Rooks (1933-2004), gehuwd met Femmigje van der Molen (Rohel 1934-2012 Marum), eigenaren en bewoners. Hij was condensatiepoeder- en kaasmaker te Marum.
2007-2011 19 Dick van der Mei, eigenaar en bewoner.
B. Hekker, eigenaar en bewoner.
A. Bremer, inwonend.
Van der Mei heeft de keuken uitgebouwd aan de zuidzijde.
B. Hekker woonde er tot 2008.
A. Bremer vanaf 2010.
2011-heden 19 Fam. Bos / Sijtsma, eigenaren en bewoners. Zij hebben een nieuwe garage naast het huis gebouwd.