Marum – Hoornweg 18

Dit pand is gebouwd in 1959 als drogisterij met woning. Voordien was hier een weiland van ruim 2 ha. van Remmelt Hendrik Bouwsma, landbouwer te Anderwereld bij Middelstum. Waarschijnlijk verhuurde hij het aan de boerderij die vroeger stond ter plaatste van de parkeerplek van sporthal ‘De Holten’.

huidige woning kadasterkaartje Hoornweg 18 voor 1968 Drogisterij 'De Hoorn' in 1985, kort voor de opheffing.
Plattegrond winkel en woning Bericht van de opheffing drogisterij 'De Hoorn' ca. 1986 ca. 1986
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1959-1965 A328-I
18
Wiebe van Wijk (Marum 1904-1965 Drachten) gehuwd met Hiltje Heijs (Tolbert 1904-1993 Grootegast), eigenaren en bewoners. Voordat zij hier een drogisterij begonnen hadden ze een Centra Kruidenierswinkel aan de Wendtsteinweg in de bocht vlakbij Horlogerie/Juwelier Helmholt. Hij was een broer van manufacturier Albertus (Bartus) van Wijk van Hoornweg 1. Wiebe is verongelukt pal voor zijn woning. Hiltje verhuist naar Hoornweg 22.
1965-1967 18 Familie Jacob Boezerooij, eigenaren en bewoners Jacob was voorheen koopman te Marknesse. Zij zetten de drogisterij voort en bouwden er een deel bij aan.
1966-1967 18 Hendrik Hultink, inwonend. Henk was technisch laborant, hij trouwt in 1966 met Jellie, de dochter van Jacob Boezerooij.
1967-1974 18 Hendrik Hultink, gehuwd met Jellie Boezerooij eigenaren en bewoners. Henk Hultink vertrekt in 1974 naar Leeuwarden. Jellie was drogiste en bleef dit tot 1986.
1974-1976 18 Jellie Boezerooij, eigenaar en bewoner.
1976-1986 18 Jellie Boezerooij, gehuwd met Menno J. Drent eigenaren en bewoners. In 1986 wordt drogisterij “De Hoorn” aan de Hoornweg gesloten.
1986-2014 18 Frederik (Freek) Pera (Marum 1950-2012 Drachten), gehuwd met Augusta Maria (Aukje) Hoefnagels, eigenaren en bewoners. De winkel en woning worden aangepast tot een gelijkvloerse woning, omdat Freek aan een rolstoel gebonden was.
2014- heden 18 Fam. Van Bergen / Slofstra.