Marum – Bareveld M

Bouwjaar voor 1845.
Bij de ontginning van 1845 wordt het ‘niet veel beter dan een hut’ genoemd.
Afgebroken in 1863 door Jilt Akkerman. Hij bouwde elders  iets noordoostelijker op dit perceel bouwland een nieuwe woning. (zie Bareveld L).

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
±1842-1860 Andries Pieters Haaksema (Stiens 1792-1858 Groningen), eigenaar en bewoner, gehuwd maar niet meer samenwonend met Jetske Piers Kramer (Stiens 1787-1852 Hallum). Andries had een relatie met Anje Hindriks Veldman (Scharmer 1801-1859 Grijpskerk). Waarschijnlijk zijn Andries zijn erfgenamen na zijn dood eigenaar van de hut met bijbehorende grond. Andries was arbeider. Andries Pieters Haagsma/Haaksema/Hak is waarschijnlijk een merkwaardig man geweest. Hij trouwt met Jeltje Piers Kramer in 1813. In 1838 echter krijgt hij een zoon te Okswerd met Anje Hindriks Veldman en in 1841 een dochter te Zevenhuizen. Jeltje is dan echter nog niet overleden. Bij haar overlijden in 1852 is ook niet bekend waar Andries zich bevindt. Anje Veldman was weduwe toen ze de kinderen met Andries kreeg en huwde later nogmaals, maar niet met Andries, die was naar Baflo vertrokken.
1862-1863 Jilt Willems Akkerman (Marum-1909-1874 Marum), gehuwd met Jantje Hendriks Idsingh (Marum 1808-1875 Marum), eigenaren. Jilt is landbouwer te Marum. Jantje is de dochter van Marum zijn 1e burgervader Hendrik Tjebbes Idsingh.