Marum – Bareveld L

Bouwjaar 1863.
Gebouwd na afbraak van de woning die elders op dit perceel stond (zie Bareveld M) door Jilt Akkerman.
Afgebroken in 1889 door Hendrik Boerema, waarna de grond bij een perceel bouwland werd gevoegd.

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1863-1877 Jilt Willems Akkerman (Marum-1909-1874 Marum), gehuwd met Jantje Hendriks Idsingh (Marum 1808-1875 Marum), eigenaren. Waarschijnlijk niet de bewoners. Ze hadden meer woningen in hun bezit in Marum. Jilt is landbouwer te Marum. Jantje is de dochter van Marum zijn 1e burgervader Hendrik Tjebbes Idsingh.
1877-1889 Hendrik Boerema (Marum 1832-1920 Nuis), gehuwd met Feikjen Sijbinga (Ureterp 1827-1897 Marum), eigenaren en bewoners. Hendrik was arbeider.