Marum – Bareveld K

Bouwjaar 1895.
Gebouwd op een perceel heide door Hendrik Boerema.
In 1940 vond een verandering van bestemming plaats: het huis werd een bergplaats en in 1967 werd het afgebroken.

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1895-1898 Hendrik Boerema (Marum 1832-1920 Nuis), gehuwd met Feikjen Sijbinga (Ureterp 1827-1897 Marum), eigenaren en bewoners. Hendrik is arbeider.
1898-1899 Gerke Boerema (Marum 1868-na 1920), gehuwd met Jantje Veenstra (Siegerswoude 1873-1907 De Wilp), eigenaren. Verhuurde het huis waarschijnlijk. Gerke woonde op de huidige Jan Gosses Wijk 15. Gerke hertrouwt later met Atskina Hillechiena Kleinstra. Hij is aanvankelijk winkelier, later landbouwer. Gerke en Atskina emigreerden in 1920 naar Cook County, Illinois, VS.
1899-1938 Sijtse Wijkstra (De Wilp 1864-1946 Marum), gehuwd met Pietje Bosma (Boornbergum 1870-1957 Drachten), eigenaren en bewoners. Sijtse was arbeider.
1938-1967 Geertruida Alida Hamming (Usquert 1891-1975 Amsterdam), gehuwd met Jan Berghuis (Friesch Stroobos 1882-1962 Amsterdam) en Geertje Bouwina Spiets (Eenrum 1895-1978 Haren), weduwe van Tjaart Harm Hamming (Usquert 1894-1931 Usquert) met hun twee dochters Detty Margaretha en Margaretha Aafke. Allen eigenaren maar geen bewoners. Berghuis was arts, wonende te Amsterdam. Tjaart Hamming zijn weduwe woonde in Groningen.
1938-1961 Beklemde meiers waren Sijtse Wijkstra (De Wilp 1864-1946 Marum), gehuwd met Pietje Bosma (Boornbergum 1870-1957 Drachten), met zoon Pieter Hendrik Wijkstra (Marum 1896-1984), gehuwd met Joukje Bosma (Ureterp 1899-1987). Sijtse was arbeider en Pieter landgebruiker te Siegerswoude.
1961-1967 Beklemde meier was Hendrik Wijkstra (Marum 1900-1988 Sneek), ongehuwd. Hendrik was voerman en woonde op Bareveld 2.