Marum – Bareveld J

Bouwjaar voor 1822.
Het gaat hier om een hut en wordt tot de sloop zo genoemd in de kadastrale leggers.
Gesloopt door Sijtse Wijkstra in 1912.

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
±1822-1861 Alle Hindriks van der Veen (Marum 1778-1860 Marum), gehuwd met Aukje Wobbes (Tolbert 1777-1868 Marum), eigenaren en bewoners. Alle was arbeider. Aukje Wobbes was weduwe van Jacob Roelfs Posthuma toen ze met Alle trouwde. Ze waren de ouders van Riemkje Posthuma hier verder naar onderen.
1861-1883 Hendrik Eites Poelman (Marum 1805-1885 Marum), gehuwd met Aukje Wobbes Alkema (Noordwijk 1809-1883 Marum), eigenaren en bewoners. Hendrik was arbeider.
1883-1896 Hendrik Wijkstra (Marum 1836-1894 Marum), gehuwd met Riemkje Posthuma (Marum 1834-1916 Siegerswoude), eigenaren en bewoners. Hendrik was arbeider.
1896-1912 Sijtse Wijkstra (De Wilp 1864-1946 Marum), gehuwd met Pietje Bosma (Boornbergum 1870-1957 Drachten), eigenaren (en bewoners?). Sijtse was arbeider.​