Marum – Bareveld I

Bouwjaar 1888.
Afgebroken door Engbert Hommes in 1962.

kadasterkaartje Haaije Tellinga en Mietje Pijpker met links de stookhut en rechts net zichtbaar hun huisje in het Bareveld
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1888-1897 Hendrik Boerema (Marum 1832-1920 Nuis), gehuwd met Feikjen Sijbinga (Ureterp 1827-1897 Marum), eigenaren. Hendrik was arbeider. Ouders van Gerke Boerema hieronder.
1897-1898 Gerke Boerema (Marum 1868-na 1920), gehuwd met Jantje Veenstra (Siegerswoude 1873-1907 De Wilp), eigenaren. Verhuurde het huis waarschijnlijk. Gerke woonde op de huidige Jan Gosses Wijk 15. Gerke hertrouwt later met Atskina Hillechiena Kleinstra. Hij is aanvankelijk winkelier, later landbouwer. Gerke en Atskina emigreerden in 1920 naar Cook County, Illinois, VS.
1898-±1962 A412
A551
Haaije Tellinga (De Wilp 1869-1956 Marum), gehuwd met Geeske Veenstra (Siegerswoude 1872-1913 Marum), eigenaren en bewoners. Haaije hertrouwt met Mietje Pijpker (De Wilp 1871-1963 Groningen), weduwe van Berent Buitkamp. Haaije was landgebruiker. Haaije en Geeske emigreren in 1893 naar Amerika, vanwege de zwangerschap van rijke boerendochter Geeske Veenstra door arbeider Haaije. Maar het jaar daarop zijn ze alweer terug in Nederland. Hij erkend in 1897 drie voorkinderen bij zijn huwelijk met Geeske Veenstra.
1951-1962 A551 Engbert Hommes (1922-1978), gehuwd met Sijtske de Jong (De Wilp 1924-2010 Drachten), eigenaren met hun dochter. Landbouwers op Wilpsterweg 11. Haaije en Mietje hadden het recht van gebruik en bewoning tot het overlijden van de langstlevende.