Marum – Bareveld H

Bouwjaar voor 1832.
Bij de ontginning van 1845 wordt het ‘niet veel beter dan eene hut’ genoemd. Waarschijnlijk wordt het datzelfde jaar verbeterd. Later wordt het wel als huis bestempeld.
In 1889 wordt het door Hendrik Boerema afgebroken en bij een perceel bouwland gevoegd.

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
±1824-1845 Hindrik Hindriks Kamstra (Grijpskerk 1785-1843 Marum), gehuwd Nieske Jacobs van Alles (Grijpskerk 1789-1859 Marum), eigenaren en bewoners. Hendrik was arbeider. In 1824 wordt hun eerste kind sinds hun vertrek uit Westerhorn hier geboren.
1845-1847 Eelcke Jans Swart (ook: Zwart) (Kollum 1774-1849 Marum), weduwnaar van Sapke Sipkes Veenstra (Marum 1779-1816 Marum). eigenaar maar waarschijnlijk geen bewoner. Koopman, later arbeider. Eelcke had meerdere hutten in de omgeving staan.
1847-1885 De diaconie der Hervormde Gemeente Marum wordt eigenaar, sinds 1882 nog voor 2/3 deel. Bewoners onbekend, maar niet ondenkbaar is dat Hendrik en Feikjen Boerema er al sinds hun huwelijk in 1863 wonen. In 1882 wordt Hendrik Boerema hieronder eigenaar met de diaconie voor 1/3 deel.
1882-1889 Hendrik Boerema (Marum 1832-1920 Nuis), gehuwd met Feikjen Sijbinga (Ureterp 1827-1897 Marum), eigenaren en waarschijnlijk bewoners. Hendrik was arbeider.