Marum – Bareveld G

Bouwjaar voor 1832.
Bij de ontginning van het latere Bareveld in 1845 wordt het huis al niet meer genoemd.

kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
<1832-<1845 Eigenaren waren de erven van Roelf Hindriks Posthuma (Oldeberkoop 1760-1824 Marum), gehuwd met Hiltje Geerts (±1766-1808 Marum). Bewoners niet bekend. Roelf was arbeider.