Marum – Bareveld D

Bouwjaar 1842.
In het kadaster wordt melding gemaakt van: ‘niet veel beter dan een hut’.
In 1957 wordt de woning aangekocht en afgebroken door Reinder Middel, die er grasland van maakt.

kadasterkaartje 1845 Duidelijk zichtbaar op dit kaartje de herbouw van de woning, waarbij rood de nieuwe situatie is.
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1842-1862 Ebel Alles Dopsema (Grootegast 1797-1848 Marum), gehuwd met Frouwkjen Geerts Feenstra (Wijnjeterp 1797-1886 Doezum), eigenaren en bewoners. Ebel was weduwnaar van Sibrigjen Folkerts Veenstra (Grootegast 1798-1836 Grootegast) Ebel was dagloner, arbeider.
1862-1897 Sipke van der Veen (Nuis 1821-1891 Marum), gehuwd met Tietje Niewijk (Niebert 1818-1852 Marum), eigenaren en bewoners. Sipke hertrouwt met Saakje van der Veen (Marum 1822-1872 Marum), daarna met Jantje Koekoek (Marum 1828-1901 Marum). Sipke was arbeider. Jantje Koekoek was weduwe van Willem Hoving.
1897-1911 Geert Mertens (Niebert 1870-1945 Roden), gehuwd met Diena Blaauwijkel (Lucaswolde 1869-1942 Steenbergen), eigenaren en bewoners. Geert was arbeider. In 1924 wordt melding gemaakt van herbouw van de woning.
1911-1957 A487 Popke Veenstra (Twijzel 1867-1922 Marum), gehuwd met Wietske Slotema (Zevenhuizen 1869-1957 Marum), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren waren sinds 1922 de vier nog levende kinderen en de kinderen van de overleden zoon Pieter. Popke was arbeider. In 1930 wordt melding gemaakt van sloop en herbouw. Het is niet geheel duidelijk wat er wordt gesloopt. Bovenstaande kadasterkaartje van 1928 geeft namelijk aan dat het nieuwe huis reeds op de plaats van de oude is gebouwd.