Marum – Bareveld A

Bouwjaar 1861.
Gebouwd op het perceel ten zuiden van Bareveld 1 inoordoosthoek (zie eerste kadasterkaartje). Op het tweede kaartje is de vergroting zichtbaar van 1869/1870.
Afgebroken 1906.

kadasterkaartje 1861 kadasterkaartje 1870
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1861-1866 Albert Luikkes van der Velde (Marum 1778-1847 Marum), gehuwd met Berentje Siwerts Looijenga (Marum 1796-1866 Marum), eigenaren. Albert was arbeider. Het is niet duidelijk wie er in dit huisje woonde, Albert zelf of zoon Wiebe.
1866-1906 Wiebe van der Velde (Marum 1838-1906 Marum), gehuwd met Aaltje Kooi (Augustinusga 1835-1887 Marum), eigenaren. Hendrik Stavasius (Lucaswolde 1872-1941 Groningen), gehuwd met Jakobje van der Velde (Marum 1877-1957 Marum), eigenaren. In 1869 staat in het kadaster: huis als heide. Datzelfde jaar wordt het uitgebouwd en wordt er een erf aangelegd. Wiebe was arbeider, Hendrik landbouwer. Wie nu precies Op Bareveld 1 en wie op A woonde is onduidelijk. In 1906 werd het afgebroken.