Marum – Bareveld 7

Bouwjaar 1834.
Geert Roelfs Posthuma bouwt de woning op een perceel heide van de erven van zijn vader Roelf Hendriks Posthuma.

foto huidige woning volgt kadasterkaartje Roelf Boerma, met zijn oomzegster en huishoudster Hiltje Boerma voor de woning
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1834-1871 Eigenaren waren de erven van Roelf Hindriks Posthuma (Oldeberkoop 1760-1824 Marum), gehuwd met Hiltje Geerts (±1766-1808 Marum). Bouwers en bewoners van het huis zijn hun zoon Geert Roelfs Posthuma (Marum 1799-1845 Marum) en zijn vrouw Wietske Pieters de Vries (Nijega 1808-1891 Marum). Roelf en Geert waren beiden arbeider.
1871-1910 Jan Boerma (Opende 1844-1881 Marum), gehuwd met Hiltje Posthuma (Marum 1839-1909 Marum), eigenaren en bewoners. Jan was arbeider, later landbouwer. Hiltje is een dochter van bovenstaande Geert Posthuma en zijn vrouw.
1910-1962 Roelf Boerma (Marum 1879-1962 Drachten), ongehuwd, eigenaar en bewoner. Roelf was landgebruiker. Het huis kwam bij boedelscheiding van zijn ouders hierboven toe aan Roelf. Hij woonde er samen met zijn nichtje Hiltje Boerma, die het huishouden deed.
1963-1972 7 Hiltje Boerma (De Wilp 1896-1972 Leeuwarden), ongehuwd, eigenares en bewoonster. Bovenstaande Roelf is een oom van Hiltje, dochter van Roelf zijn broer Wietze Boerma.
1973-heden 7 Mevr. Lubbers.