Marum – Bareveld 5

Bouwjaar voor 1845.
In 1845 werden twee percelen heide van Willem Wijtzes Akkerman in het Bareveld tot weiland, bouwland en enkele huisjes met tuintjes ontgonnen. blijkbaar stond de woning er toen al omdat bij de omschrijving van het nieuwe perceel staat: ‘huis voor reeds lange jaren gesticht’. Ergens tussen 1832 en 1845 waarschijnlijk.

foto huidige woning volgt kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
1845-1847 Eelcke Jans Swart (ook: Zwart) (Kollum 1774-1849 Marum), weduwnaar van Sapke Sipkes Veenstra (Marum 1779-1816 Marum). eigenaar en waarschijnlijk bewoner. Koopman, later arbeider. Eelcke had meerdere hutten in de omgeving staan, maar woonde waarschijnlijk hier.
1847-1862 De Diaconie van de Hervormde Gemeente Marum is eigenaar, bewoners waren waarschijnlijk al de onderstaande familie Veldstra, maar zeker is dit niet.
1862-1883 IJtjen Hoogeveen (Marum 1821-1883 Marum), weduwe van Itske Tonnes Veldstra (Marum 1806-1858 Marum). eigenares en bewoonster. Itske en IJtjen waren arbeiders. Itske was weduwnaar van Martje Wietzes Hofman voordat hij met IJtjen huwde.
1883-1884 Tunnis Veldstra (Marum 1857-1910 Doezum) eigenaar en bewoner, gehuwd met Baukje de Boer (Noordwijk 1868-1941 Kornhorn). Mede-eigenaar was zijn oudere broer Albert (hieronder). Tunnis was bij de verkoop van het huis aan zijn broer nog ongehuwd en was van beroep landbouwer. Baukje was weduwe van Harmen Hofman voordat ze met Tunnis huwde.
1884-1892 Albert Veldstra (Marum 1849-1927 Noordwijk), gehuwd met Frouktje Koekoek (Zevenhuizen 1858-1886 Marum). Albert hertrouwde met Hinke Elzinga (Noordwijk 1867-1910 Noordwijk), eigenaren en bewoners. Albert was arbeider en oudere broer van bovenstaande Tunnis.
1892-1902 Johannes Pijpstra (Marum 1838-1898 Vledderveen), gehuwd met Grietje Stobbe (Marum 1845-1923 De Wilp), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren waren hun zeven kinderen. Johannes was landgebruiker.
1902-1936 Willem Koenes (Nuis 1855-1936 Marum), gehuwd met Jantje Renkema (Marum 1860-1909 Marum), eigenaren en bewoners. Mede-eigenaren waren de drie nog levende kinderen en de twee kinderen van hun overleden dochter. Willem was arbeider.
1936-1952 Rintje Nauta (Opende 1890-1972 Marum), gehuwd met Geertruida Poelman (Marum 1891-1977 Marum), eigenaren. Rintje is landarbeider, ze woonden Kerkpad 1 Marum.
1952-1979 5 Sjerk Wilpstra (Marum 1927-2008 Zuidhorn), gehuwd met Rinkje de Wind (De Wilp 1930-2018 Marum), eigenaren en bewoners. Sjerk is landbouwer.
1979-1979 5 Fam. Roffel/Naumann, eigenaren. Wo(o)n(d)en in De WIlp
1979-?? 5 Dhr. Harlingen, eigenaar. Woonde te Ferwerd.
??-heden 5 Fam. Van der Veen.