Marum – Bareveld 3

Bouwjaar voor 1825.
In 1936 is na afbraak van het oude huis een nieuwe woning herrezen.

foto huidige woning volgt kadasterkaartje
PERIODE HUISNR. EIGENAREN/BEWONERS BIJZONDERHEDEN
±1825-1870 Abraham Benjamins de Vries (Gersloot 1800-1876 Marum), gehuwd met Hindrikje Onnes Zwart (Marum 1798-1868 Marum), eigenaren en bewoners. Arbeider. Op de eerste kadasterkaart staat Abraham Benjamins Ludolfs en bij zijn geboorte heet zijn vader Benjamin Dunaand. Hij blijft zich echter na 1832 De Vries noemen.
1870-1917 Benne de Vries (Marum 1842-1918 Marum), ongehuwd. Mede eigenaren waren Aaltje de Vries (Marum 1834-1904 Marum) en Geeske de Vries (Marum 1836-1910 Marum), eigenaren en bewoners. Benne was arbeider. Zijn zussen Aaltje en Geeske waren eveneens ongehuwd en woonden bij hem in.
1917-1918 Jan Hazenberg (Nuis 1830-1920 Niebert), ongehuwd, eigenaar. Landgebruiker te Nuis, woonde hier waarschijnlijk niet.
1918-1978 3 Joldert van Dijk (Siegerswoude 1884-1967 Marum), gehuwd (1) van Geertje Snip (Doezum 1882-1921 Groningen), gehuwd (2) met Jantje Vaartstra (Niekerk 1889-1978 Marum), eigenaren en bewoners. Joldert was landgebruiker en kwam van Niebert.
1978-2015 3 Jan van Dijk (Marum 1929-1982 Balkbrug), gehuwd met Adolfs, eigenaren tot 1983, geen bewoners en Goitzen van Dijk (Marum 1932-2015 Marum) ongehuwd, eigenaar en bewoner. Jan was gestichtswachter, wonende te Balkbrug. Zijn broer Goitzen was veehouder alhier. Door boedelscheiding in 1983 wordt het eigendom van Goitzen. Jan en Goitzen zijn zoons van bovenstaande Joldert.
2015-heden 3 Familie Jongsma.